De Oost­vaar­ders­plassen


Zorg­vuldig monitoren van het dieren­welzijn

De Partij voor de Dieren is tegen het uitzetten van dieren en zou de opzet van de Oostvaardersplassen nooit hebben gesteund. Nu de dieren er leven, moet zorgvuldig bekeken worden wat het beste is voor de kuddes en het welzijn van het individuele dier. De grazers zijn in het wild levende dieren in een natuur met beperkingen. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat zij zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten, maar dat de mens wel de plicht heeft om onnodig lijden van de grazers te voorkomen.

In plaats van afschot vooraf moet het welzijn van de dieren zorgvuldig gemonitord worden, in relatie tot de omstandigheden zoals het weer en het voedselaanbod. Op basis daarvan zal op tijd moeten worden beoordeeld of dieren het risico lopen zo ernstig te verzwakken dat ze de winter niet zullen overleven. Die dieren moeten voordat er onnodig lijden optreedt uit hun lijden verlost worden. Bij dit reactieve beheer is dus het welzijn van het individuele dier bepalend, en wordt de toestand waarin het dier zich bevindt beoordeeld door professionele beheerders in samenwerking met een vaste dierenarts die toezicht houdt op de dieren.

Het standpunt De Oostvaardersplassen is onderdeel van: Ruimte voor natuur

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren doet aangifte tegen staats­bos­beheer

Konikpaarden in de Oostvaardersplassen in extreme hitte zonder schaduwplaatsen

Tijdens de bloedhete zomer, waarin hitterecords worden gemeten, houdt Staatsbosbeheer Konikpaarden in een vangkraal zonder enige vorm van beschutting en schaduw. Fractievoorzitter en Statenlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren Flevoland vindt dit onacceptabel en heeft daarom aangifte ingediend bij de politie wegens het niet bieden van de nodige zorg en de benodigde beschermin...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws