Meer (beschut­tings)ruimte grote grazers in de Oost­vaar­ders­plassen


27 mei 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Constaterende dat:

 • Het Kotterbos aan de rand van de Oostvaardersplassen ca 372 hectare groot is;
 • Op dit moment enkel het noordelijk deel van het kotterbos. ca 12 hectare,jaarrond opengesteld Is voor alle grote grazers;
 • Het zuidwestelijk deel van het Kotterbos, ca 72 hectare, enkel opengesteld is voor edelherten, maar niet voor heckrunderen en konikpaarden;
 • In de overeenkomst gesloten tussen het Rijk en de Provincie Flevoland betreffende de overdracht van de verantwoordelijkheid over dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen in de kaart staat opgenomen dat de grote grazers het volledige kotterbos moeten kunnen betrekken;
 • Staatsbosbeheer volgens het vastgestelde managementplan de ICMO2 aanbevelingen volledig onderschrijft;
 • De Provincie Flevoland met het Rijk is overeengekomen de aanbevelingen van ICM02 over te nemen;
 • ICM02 ten behoeve van de bescherming van het dierenwelzijn adviseert om het Kotterbos voor de drie soorten grote grazersjaarrond open te stellen;

Overwegende dat:

 • De openstelling van het zuidwestelijk deel van het Kotterbos zal leiden tot ongeveer 72 extra hectare beschutting voor konikpaarden en heckrunderen:
 • Meer beschutting door de openstelling van het Kotterbos volgens het ICM02 zal leiden tot een hoger dierenwelzijn;
 • Staatsbosbeheer het hekwerk rondom het zuidwestelijk deel van het Kotterbos reeds geschikt heeft gemaakt voor betreding van zowel de edelherten, de heckrunderen als de Konikpaarden;

Dragen het college op

 • In overleg met Staatsbosbeheer zo spoedig mogelijk het zuidwestelijk deel van het Kotterbos open te stellen voor heckrunderen en konikpaarden, waardoor meer beschuttingsgebieden gecreĆ«erd worden voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)
Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, CDA, SP, 50PLUS, D66, PvdD, Groep Otten, DENK, PvdA

Tegen

FvD, PVV, VVD, CU, SGP

Lees onze andere moties

Exit strategie Lelystad Airport

Lees verder

Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer