Stop de slacht van de Texelse Konik­paarden uit het Oost­vaar­dersveld


Indiendatum: jan. 2020

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het mogelijk slachten van de Texelse kudde Konikpaarden uit het Oostvaardersveld:

 1. Staatsbosbeheer heeft in een boswachtersblog[1] laten weten de 19 konikpaarden die vorig jaar januari zijn overgeplaatst van het Oostvaardersveld naar het natuurgebied de Slufter waarschijnlijk binnenkort af te voeren naar de slacht. Wanneer is het college op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat Staatbosbeheer deze dieren mogelijk naar de slacht wil afvoeren?
 2. De Konikpaarden hebben zowel in de Slufter op Texel als destijds op het Oostvaardersveld in Flevoland de status ‘gehouden dieren’, wat inhoudt dat hiervoor wettelijk een zorgplicht vereist is. Hoe beoordeelt het college de uitvoering van deze zorgplicht wanneer gezonde dieren zonder enige medische aanleiding en zonder dat het in het belang is van het individuele dier zelf, worden gedood?
 3. De verplaatsing van de Konikpaarden van het Oostvaardersveld naar de Slufter op Texel werd vorig jaar als ‘tijdelijk’ genoemd. Welke stappen zijn er in deze periode genomen om te zoeken naar een definitieve locatie voor de Konikpaarden? Welke locaties zijn hierbij onderzocht? Waarom zijn deze locaties afgevallen?
 4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het doden en slachten van deze dieren geen optie is, en dat in overleg met Staatsbosbeheer als ‘eigenaar’ van de dieren het noodzakelijk is om een geschikte definitieve locatie te vinden voor deze dieren? Deelt het college de mening dat voor deze nieuwe locatie de nadrukkelijke verplichting geldt dat deze dieren ook daar niet geslacht, danwel bejaagd mogen worden? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid, gezien de verschillende vragen die dit bericht in zowel verschillende lokale politieke overheden, als in de maatschappij heeft veroorzaakt, om Staatsbosbeheer te verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen voordat er duidelijkheid is over de locatieonderzoeken die zijn verricht en de (on)mogelijkheden voor het vinden van een geschikte definitieve locatie voor de dieren? Zo nee, waarom niet?
 6. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder te verwijzen naar beantwoording van andere vragen?

  Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

  Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren

  Leonie Vestering, lid Provinciale Staten

[1]https://www.boswachtersblog.nl/texel/2020/01/21/koniks-vertrekken-van-texel/

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 11 feb. 2020

1. Staatsbosbeheer heeft in een boswachtersbloglaten weten de 19 konikpaarden die vorigjaar januari zijn overgeplaatst van het Oostvaardersveld naar het natuurgebied de Slufter waarschijnlijk binnenkort af te voeren naar de slacht. Wanneer is het college op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat Staatbosbeheer deze dieren mogelijk naar de slacht wil afvoeren?

Het college is hier niet van op de hoogte gebracht. Het betreft hier gehouden dieren die eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer hoeft dit niet met het college af te stemmen.

2. De Konikpaarden hebben zowel in de Slufter op Texel als destijds op het Oostvaardersveld in Flevoland de status 'gehouden dieren', wat inhoudt dat hiervoor wettelijk een zorgplich vereist is. Hoe beoordeelt het college de uitvoering van deze zorgplicht wanneer gezonde dieren zonder enige medische aanleiding en zonder dat het in het belang is van het individuele dier zelf, worden gedood?

Op de naleving van de zorgplicht wordt toezicht gehouden door de NVWA, deze
zorgplicht geldt voor alle eigenaren van gehouden dieren, waaronder bijvoorbeeld ook veehouders. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.

3. De verplaatsing van de Konikpaarden van het Oostvaardersveld naar de Slufter op Texel werd vorig jaar als 'tijdelijk' genoemd. Welke stappen zijn er in deze periode genomen om te zoeken naar een definitieve locatie voor de Konikpaarden? Welke locaties zijn hierbij onderzocht? Waarom zijn deze locaties afgevallen?

Staatsbosbeheer heeft in hun blog beschreven waarom ze deze keuze gemaakt hebben. In
hoeverre er andere gebieden gezocht en/of afgewezen zijn is de verantwoordelijkheid van
Staatsbosbeheer als eigenaar van de paarden.

4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het doden en slachten van deze dieren geen optie is, en dat in overleg met Staatsbosbeheer als 'eigenaar' van de dieren het noodzakelijk is om een geschikte definitieve locatie te vinden voor deze dieren? Deelt het college de mening dat voor deze nieuwe locatie de nadrukkelijke verplichting geldt dat deze dieren ook daar niet geslacht, danwel bejaagd mogen worden? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie ook het antwoord op vraag 2. Het betreft hier gehouden dieren die eigendom zijn van Staatsbosbeheer. De zorgplicht voor deze dieren ligt bij Staatsbosbeheer. Het toezicht op
Staatsbosbeheer met betrekking tot de omgang met gehouden dieren is aan de NVWA, niet aan de provincie. Het college heeft dientengevolge geen opvatting over het vinden van de definitieve locatie of over eventuele verplichtingen die daar zouden gelden

5. Is het college bereid, gezien de verschillende vragen die dit bericht in zowel verschillende lokale politieke overheden, als in de maatschappij heeft veroorzaakt, om Staatsbosbeheer te verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen voordat er duidelijkheid is over de locatieonderzoeken die zijn verricht en de (on)mogelijkheden voor het vinden van een geschikte definitieve locatie voor de dieren? Zo nee, waarom niet?

Staatsbosbeheer is eigenaar van de konikpaarden, het is aan hen om binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving keuzes te maken

6. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder te verwijzen naar beantwoording van
andere vragen?

Alle vragen zijn beantwoord.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Legalisering vergunningen n.a.v. stikstofuitspraak

Lees verder

Duurzame alternatieven voor vervallen pilot waterstofbus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer