Afschot edel­herten in de Oost­vaar­ders­plassen onrecht­matig


Rechter vernietigt opdracht tot afschot gezonde dieren

12 november 2019

Lelystad, 12 november 2019 – De rechter heeft vandaag geoordeeld dat de gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen niet afgeschoten hadden mogen worden. De opdracht die Gedeputeerde Staten hiertoe heeft verleend was onrechtmatig. De Partij voor de Dieren Flevoland heeft zich al die tijd fel verzet tegen het afschot, en herhaaldelijk zowel gedeputeerde staten als de commissaris van de Koning aangesproken op de onrechtmatigheid van deze opdracht. Fractievoorzitter Leonie Vestering: “We zijn blij dat er hiermee eindelijk een einde komt aan de barbaarse en wrede jacht op weerloze gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen. Dieren bescherm je niet met een kogel, maar hebben rust, ruimte en beschutting nodig.”

In 2018 stemde een meerderheid van Provinciale Staten Flevoland in met een nieuw beleidskader voor de Oostvaardersplassen, waar jagersbelangen, toerisme en recreatie voorop stonden. Dit alles ten koste van dierenwelzijn en natuur. Alleen de Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen dit plan. “Staatsbosbeheer heeft de opdracht gekregen van onverantwoorde politici om dieren die gezond waren, zelfs pasgeboren jongen, af te schieten terwijl er meerdere waarschuwingen werden gegeven dat dit juridisch onhoudbaar is. De rechter heeft de dierenbeschermers vandaag in het gelijk gesteld.” aldus Vestering.

De Partij voor de Dieren is nooit een voorstander geweest van het uitzetten van diersoorten in gesloten natuurgebieden en blijft zich inzetten voor de meest diervriendelijke oplossing voor de dieren: het verbinden van de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden en het bieden van rust, ruimte en beschutting. “Dieren moeten een eerlijke kans krijgen om de winter te overleven, de provincie moet ervoor zorgen dat die randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo willen we dat de dieren voldoende beschutting hebben waardoor ze in de winter zuinig aan kunnen doen met hun vetreserves, maar ze moeten ook de mogelijkheid hebben om te migreren naar andere natuurgebieden en zo in een voedselarme periode te kunnen zoeken naar een natuurlijk voedselaanbod elders.”

Zie hier reacties op Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/175745/streep-door-afschotbeleid-edelherten-oostvaardersplassen
En hier het interview met Leonie Vestering: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/175766/partij-voor-de-dieren-komt-met-motie-van-wantrouwen-na-uitspraak-edelherten

Lees hier een artikel bij de Stentor: https://www.destentor.nl/flevoland/partij-voor-de-dieren-dient-motie-van-wantrouwen-in-na-uitspraak-over-edelherten~a1876956/

Lees hier de uitspraak van de rechtbank: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-vernietigt-besluit-afschot-edelherten-Oostvaardersplassen.aspx

Afbeelding: Edelherten in de Oostvaardersplassen door Arno Jan Boere

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Neem maatregelen tegen vervuilde lucht

Lelystad, 9 september 2019 – De Flevolandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan...

Lees verder

60.000 vissen dood in Oostvaardersplassen door wanbeleid Provincie Flevoland

Tijdens de uitzonderlijk warme zomer zijn 60.000 vissen in de Oostvaardersplassen omgekomen, blijkt uit de beantwoording van ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws