Doe mee


alle beestjes helpen

Werkgroep Flevoland

Het doel van de Partij voor de Dieren is dierenwelzijn in het politieke debat de plaats te geven die nodig is om de positie van dieren in onze samenleving te verbeteren. Daarvan afgeleid zijn de doelstellingen voor de werkgroep Flevoland: het stelselmatig promoten van de Partij voor de Dieren in Flevoland, het opkomen voor het belang van dieren in situaties waarbij regionale- en gemeentelijke politieke besluitvorming een rol speelt, het actief werven van leden voor de Partij voor de Dieren en de verkiezingscampagnes.

Werkgroep Flevoland speelt een grote rol in de volgende activiteiten:

  • Dierenwelzijn algemeen (inventarisaties van problemen gevolgd door activiteiten)
  • Verkiezingscampagnes (posters plakken, flyeren, deelnemen aan verkiezingsmarkten)
  • InitiĆ«ren en bevorderen contacten met dierenwelzijnsorganisaties
  • Het ondersteunen van de fractie in Provinciale Staten
  • Volgen van en reageren op de regionale/gemeentelijke politiek
  • Persberichten versturen
  • Schrijven van ingezonden brieven en opinie artikelen
  • Woordvoeren naar regionale/gemeentelijke media
  • Volgen van de regionale media en inventariseren en archiveren van relevante stukken
  • Inventariseren van activiteiten in de regio/gemeente waaraan deelgenomen kan worden

Als je meer informatie zoekt over de Werkgroep Flevoland, stuur dan een bericht aan flevoland@partijvoordedieren.nl. Je kunt ook kijken op de Facebook-pagina.

Werkgroep Almere

In Almere is een lokale werkgroep actief. Als je meer informatie zoekt over de werkgroep in Almere, stuur dan een bericht aan almere@partijvoordedieren.nl. Je kunt ook kijken op de website of op de Facebook-pagina.

Werkgroep Dronten

Sinds kort is er een lokale werkgroep in Dronten. Als je meer informatie zoekt over de werkgroep in Dronten, stuur dan een bericht aan dronten@partijvoordedieren.nl. Je kunt ook kijken op de Facebook-pagina.

Werkgroep Lelystad

Sinds kort is er een lokale werkgroep in Lelystad. Als je meer informatie zoekt over de werkgroep in Lelystad, stuur dan een bericht aan lelystad@partijvoordedieren.nl. Je kunt ook kijken op de Facebook-pagina.

Werkgroep Zeewolde

We zijn bezig om een werkgroep in Zeewolde op te richten. We kunnen je hulp hierbij heel goed gebruiken. Als je meer informatie zoekt over de werkgroep in Zeewolde, stuur dan een bericht aan Zeewolde@partijvoordedieren.nl

Werkgroep Noordoostpolder

We zijn bezig om een werkgroep in Noordoostpolder op te richten. We kunnen je hulp hierbij heel goed gebruiken. Als je meer informatie zoekt over de werkgroep in Noordoostpolder, stuur dan een bericht aan flevoland@partijvoordedieren.nl