60.000 vissen dood in Oost­vaar­ders­plassen door wanbeleid Provincie Flevoland


25 november 2019

Tijdens de uitzonderlijk warme zomer zijn 60.000 vissen in de Oostvaardersplassen omgekomen, blijkt uit de beantwoording van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. In juli 2019 kwamen berichten naar buiten over extreem hoge aantallen dode vissen in de plassen en een sterke geur van rottende vis. Door de lage waterstand en de hitte stierven, zo blijkt nu, tienduizenden vissen. Aan de warmte is niets te doen, maar de lage waterstand is mede het gevolg van acties in het kader van de moerasreset in het gebied.

De moerasreset houdt in dat gedurende een periode van ongeveer vijf jaar het waterpeil verlaagd wordt. Dit wordt gedaan omdat het riet in het moerasgebied zich door een te hoog waterpeil niet heeft kunnen verjongen, met als gevolg dat het verdwijnt en er te weinig leef- en broedruimte overblijft voor de bijzondere moerasvogels in het gebied.

Een waterpeilverlaging was dus al gepland. Dat er daardoor minder ruimte overblijft voor vis was ook voorzien; de bedoeling was dat vissen afgevangen zouden worden en uitgezet in het Markermeer.

Maar daar ging het fout: alhoewel in oktober 2018 al een balkje werd weggehaald, waardoor water kon wegstromen en het waterpeil laag zou blijven, ook bij hevige regenval, werd er geen vis afgevangen, terwijl de winterperiode, waarin volgens Gedeputeerde Staten de vis afgevangen moet worden, nog moest komen. Vervolgens volgde nóg een droge, hete zomer in 2019 – die 60.000 vissen fataal werd.

De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten op het matje. Hoe kan het dat dit probleem voorzien was, maar er niet eerder is ingegrepen? Gedeputeerde Staten schrijft in hun antwoord dat vis afvangen niet mogelijk was omdat de benodigde afvangput nog niet aangelegd was – om zichzelf in dezelfde beantwoording tegen te spreken: op 5 november is 700 kilo vis succesvol afgevangen in een sloot ten westen van het moeras en uitgezet in het Markermeer, zo is een pagina eerder te lezen.

De Partij voor de Dieren wordt geen wijs uit de warrige verklaring van Gedeputeerde Staten, en concludeert dat slechts één verklaring overeind blijft: verkeerde prioriteit bij de uitvoering van de moerasreset. Letterlijk heeft de provincie het water doen wegstromen, zonder éérst de dieren elders uit te zetten, met 60.000 dode vissen als gevolg.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Afschot edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig

Lelystad, 12 november 2019 – De rechter heeft vandaag geoordeeld dat de gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen niet afg...

Lees verder

Alle seinen op rood voor Lelystad Airport!

Alle seinen op rood voor Lelystad Airport. Opnieuw zijn er fouten ontdekt in het milieurapport, ditmaal bij de stikstofbereke...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws