Afkeuring voor niet handelen Commis­saris van de Koning bij onrecht­matig geven van opdracht tot afschot van gezonde Edel­herten in de Oost­vaar­ders­plassen


13 november 2019

Voorzitter,

Gisteren heeft de rechter eindelijk de opdracht vernietigd om gezonde dieren in de Oostvaardersplassen af te schieten. De Partij voor de Dieren heeft geen enkele vertrouwen in een college dat willens een wetens een onrechtmatige opdracht verleend aan Staatsbosbeheer om weerloze edelherten, sommige zelfs drachtig, en hun jongen in grote aantallen dood te schieten.

De Partij voor de Dieren heeft herhaaldelijk het college aangesproken op het feit dat de opdracht geen stand zou houden voor de rechter, onderbouwd met een juridisch rapport van de hoogleraar professor Kees Bastmeijer van de Universiteit van Tilburg, die dit onderzoek in opdracht van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA had verricht. Het college legde dit vernietigende rapport naast zich neer, evenals de eerdere waarschuwingen van professor Freriks, hoogleraar Dier en Recht aan de universiteit Utrecht, die dit onderzoek nota bene in opdracht van de provincie zelf heeft uitgevoerd.

Ondanks dat alle seinen op rood stonden, gaf het college toch de opdracht om de dieren te schieten, te vangen, het gebied te verkleinen en alle andere verstoringen te verrichten in het kwetsbare natuurgebied de Oostvaardersplassen, waar juist rust zo belangrijk is. En de provincie maakte haast met de opdracht, voerde de druk op bij Staatsbosbeheer om zo snel mogelijk zoveel mogelijk dieren te schieten, omdat ze zich er bewust van waren dat het heel goed zou kunnen dat de rechter op een dag het besluit zou vernietigen. Met als gevolg, onomkeerbaar veel dierenleed en sterfte, en onbehoorlijk bestuur.

Omdat dit college werkt in collegiaal bestuur, houden wij u allen verantwoordelijk voor dit dodelijke beleid dat de provincie onrechtmatig heeft gevoerd. Verantwoordelijk voor dood door schuld. En dan is maar één antwoord passend: het opzeggen van het vertrouwen in het college. Voorzitter, genoeg is genoeg. Wat de Partij voor de Dieren betreft heeft dit college op een pijnlijke manier bewezen niet in staat te zijn verantwoordelijk om te kunnen gaan met de bevoegdheden die ze hebben gekregen om het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen veilig te stellen. Er is misbruik gemaakt van de positie van het college door boswachters in de Oostvaardersplassen de opdracht te geven om dieren te doden die helemaal niet gedood mochten worden. Om hiervoor zelfs extra jagers in te huren. En om zwangere dieren af te schieten, met bijna voldragen jongen in hun buik.

U moet zich schamen. Niet alleen het college, maar ook u als voorzitter. U had immers de bevoegdheid om dit onrechtmatige besluit te vernietigen. U alleen was in staat om dit voor te leggen aan de minister voor vernietiging van de Kroon. Maar u deed dit niet. Zelfs niet toen we u hier nadrukkelijk om vroegen vorig jaar in Provinciale Staten. Geachte Statenleden, de commissaris van de Koning deed onze dringende verzoek af als een meningsverschil. Volgens de commissaris was dit besluit immers wel degelijk rechtsgeldig, letterlijk zijn bewoording, en was hij niet op de hoogte van onderzoeken die het tegendeel beweerde. Terwijl deze onderzoeken in opdracht van de provincie én in opdracht van drie politieke partijen duidelijk uitspraken: doe dit niet. Het mag niet. Maar de commissaris hield voet bij stuk.

De Partij voor de Dieren noemde dit vorig jaar al een grove schande, en dat is het nog steeds. Daarom ook onze vraag aan de Commissaris van de Koning, of hij terugkijkend op dit proces en de dieren die hier het slachtoffer van zijn geworden, en de schade die dit heeft toegebracht aan mensen die om dier, natuur en ons rechtssysteem geven, spijt heeft dat hij niet heeft ingegrepen op het moment dat dit kon. En voorzitter, ten aanzien van de indieners van het initiatiefvoorstel, de VVD, de SGP: met de kennis van nu, had u toen anders gehandeld? En wat voor lessen heeft u getrokken uit de uitspraak van de rechter? En aan alle andere partijen, die willen bouwen aan een duurzaam alternatief voor de Oostvaardersplassen is de uitnodiging om hieraan te werken en te stoppen met het afschieten van weerloze dieren in de Oostvaardersplassen.

Afbeelding: Jan Boere

Interessant voor jou

Regionale Energiestrategie: Geen business as usual

Lees verder

Ecologische groei boven economische groei: voor een gezond en sterk Flevoland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer