Massale vissterfte in 2019 mede door traag handelen provincie


Zeer weinig vis over in 2020

3 augustus 2020

De massale vissterfte in de Oostvaardersplassen in de zomer van 2019 werd mede veroorzaakt door traag handelen van de provincie. Dat blijkt uit documenten die via een Wob-verzoek van Omroep Flevoland openbaar werden. In de documenten is te lezen hoe begin juli het probleem al gesignaleerd werd, maar dat de daad niet bij het woord gevoegd werd. De besluiteloosheid van Gedeputeerde Staten en betrokken partijen werd eind juli 60.000 vissen fataal. Gedeputeerde Staten verklaarde vervolgens 'door het extreme weer' te zijn 'overvallen'.

Dat bestreed de Partij voor de Dieren al in november 2019 in de tweede reeks schriftelijke vragen die de partij stelde naar aanleiding van de massale sterfte. In de plannen voorafgaand aan de moerasreset wordt nota bene al gewezen op het risico van massale vissterfte, specifiek voor de zomer van 2019.

In diezelfde vragen wees de Partij voor de Dieren ook al op onjuiste volgordelijkheid: eerst het waterpeil verlagen, dan pas een visvangstput aanleggen om de in het nauw gekomen dieren te redden. De aanleg van die put stond pas voor de winter van 2019 op de planning. Ondertussen raakten tienduizenden vissen in het nauw doordat het verlaagde waterpeil tijdens de hittegolf snel verder zakte.

In juni van dit jaar bevroeg de Partij voor de Dieren Gedeputeerde Staten opnieuw, om uit te vinden of er dit jaar beter voor de vissen gezorgd wordt en er op tijd maatregelen genomen worden. Het treurige antwoord: eenzelfde drama is in 2020 onmogelijk, want na vorig jaar is er nog maar zeer weinig grote vis over. Gedeputeerde Staten heeft deze winter wel preventief afgevangen, maar daarbij is maar relatief weinig vis gevangen, zo is in de beantwoording te lezen.

Wel is er 10.000 kilo vis naar het markermeer over gezet. Ook is er geen effect van de grootschalige sterfte op de waterkwaliteit gemeten. Voor komende zomer kan de weinige overgebleven vis schuilen in aangelegde diepere delen. Verder afvangen is gedurende de zomer niet mogelijk.

De Partij voor de Dieren betreurt nog altijd de massale sterfte van 2019. Maatregelen die nu zijn genomen hadden vorige zomer al gerealiseerd moeten zijn: het risico op massale vissterfte was vooraf bekend. Inmiddels is de put gedempt, maar het kalf is allang verdronken.

De Partij voor de Dieren heeft om agendering van het onderwerp gevraagd bij de eerstvolgende Provinciale Staten.

Lees hier het nieuwsbericht van Omroep Flevoland

Lees hier de schriftelijke vragen die Partij voor de Dieren in september 2019 over de massale sterfte stelde, en de antwoorden daarop

Lees hier de schriftelijke vervolgvragen die Partij voor de Dieren in november 2019 stelde, en de antwoorden daarop

Lees hier de schriftelijke vragen die Partij voor de Dieren in juni stelde over de zorg voor de vissen in de zomer van 2020, en de antwoorden daarop

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vragen over zorg voor vissen tijdens moerasreset 2020 beantwoord

Gedeputeerde Staten heeft de vragen van de PvdD over de zorg voor vissen tijdens de moerasreset in 2020 beantwoord. Vorig jaa...

Lees verder

Lelystad Airport: €214.000.000

Stop Lelystad Airport! De argumenten tegen opening van Lelystad Airport blijven maar oplopen. Afgelopen week bleek dat de al...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws