Motie vreemd: Onderzoek en moni­toring ecologie Oost­vaar­ders­plassen voor en na reset


19 september 2018

Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp:
Onderzoek en monitoring ecologie Oostvaardersplassen voor en na reset
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 19 september 2018

Constaterende dat:

  • GS voornemens is om na bronsttijd 2018 over te gaan tot het terugdringen van het aantal grote grazers naar een totaal van 1100 in de Oostvaardersplassen.

Overwegende dat:

  • De beoogde reset een ingrijpende en vergaande maatregel is;
  • GS niet heeft voorzien in een wetenschappelijke 'nulmeting' van de huidige ecologische waarde, danwel een wetenschappelijke monitoring van de veranderingen na uitvoering van de reset;

Dragen het college op:

  • Een wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de huidige ecologische waarde, waaronder bodem en vegetatie, van de Oostvaardersplassen, inclusief een wetenschappelijke monitoring van de veranderingen na de uitvoering van de reset, zoals omschreven in het besluit van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks (1)

Tegen

GroenLinks (1), PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer