Onder­zoeks­con­clusies keer op keer aangepast


PvdD bevraagt de provincie over aange­paste conclusies in toetsing maat­re­gelen Oost­vaar­ders­plassen

6 januari 2020


De conclusies in een rapport van onderzoeksbureau Sweco, over beschuttingsmaatregelen voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zijn keer op keer aangepast op cruciale punten. De vogels in de Oostvaardersplassen lijken de dupe. Effecten van de maatregelen op de kolgans en de smient konden in de eerste versie nog ‘niet uitgesloten worden’, terwijl in de laatste versie alle gevolgen voor deze en andere vogels ‘uitgesloten zijn’. Dit riekt naar gesjoemel met onderzoeksresultaten. De Partij voor de Dieren ziet door alle definitieve versies het bos niet meer en bevraagt de provincie: waarom zijn conclusies uit een definitief rapport nog gewijzigd, waarom is daar geen melding van gemaakt, waarom was de bemoeienis van de provincie zo groot en de belangrijkste vraag: zijn de conclusies gewijzigd omdat ze niet in het straatje van de provincie pasten? Bij de conclusies uit de eerste versie had de vergunning waarschijnlijk niet verleend mogen worden, en dat zou de provincie slecht uitkomen. Bovendien was de vergunning al aangevraagd terwijl de toetsing van de effecten van maatregelen nog niet eens afgerond was. De Partij voor de Dieren vindt dat bij zoveel onjuistheden, wijzigingen en verkeerde volgordelijkheid de conclusies van het onderzoek niet overeind blijven, en roept de provincie op ze opnieuw te bekijken.

Klik hier voor de vragen die de PvdD heeft gesteld

Afbeelding: Harry Vos

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Alle seinen op rood voor Lelystad Airport!

Alle seinen op rood voor Lelystad Airport. Opnieuw zijn er fouten ontdekt in het milieurapport, ditmaal bij de stikstofbereke...

Lees verder

Stop Lelystad Airport!

Terwijl alle seinen op rood staan, wil de provincie Flevoland onder aanvoering van de VVD extra gas geven op de uitbreiding v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws