Vraag om de aanvul­lende ecolo­gische onder­bouwing voor afschot grote grazers in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: jan. 2020

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de aanvullende ecologische onderbouwing voor afschot grote grazers in de Oostvaardersplassen :

Het college heeft in het debat met de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van 18 december aangegeven dat er naast de onderbouwing van de commissie Van Geel er “meer ecologische onderbouwing” is die ten grondslag heeft gelegen aan de verleende ontheffing aan de Faunabeheereenheid en de verleende vergunning aan Staatsbosbeheer om per 1 januari 2020 gezonde edelherten te doden in de Oostvaardersplassen. In dit debat heb ik namens de Partij voor de Dieren aan het college gevraagd deze ecologische onderbouwing te delen met Provinciale Staten. Tot op heden hebben wij deze niet mogen ontvangen. Ondertussen is er bij de Rechtbank Midden-Nederland een rechtszaak aangespannen tegen de ontheffing en de vergunning voor het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Middels een voorlopige voorziening is gevraagd geen edelherten te schieten tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan in een voorlopige voorziening. Gedeputeerde Rijsberman heeft via zijn social media laten weten dat het college met Staatsbosbeheer heeft afgesproken dat er in ieder geval tot en met 12 januari géén afschot volgens het faunabeheerplan in de Oostvaardersplassen zal plaatsvinden.

1. Kan het college deze aanvullende ecologische onderbouwing per ommegaande, in ieder geval voor 12 januari 2020, delen met Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?


Bij voorbaat dank voor de spoedige beantwoording,

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren Flevoland

Afbeelding: Arno Jan Boere

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 4 feb. 2020

Het college heeft in het debat met de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van 18 december aangegeven dat er naast de onderbouwing van de commissie Van Geel er “meer ecologische onderbouwing” is die ten grondslag heeft gelegen aan de verleende ontheffing aan de Faunabeheereenheid en de verleende vergunning aan Staatsbosbeheer om per 1 januari 2020 gezonde edelherten te doden in de Oostvaardersplassen. In dit debat heb ik namens de Partij voor de Dieren aan het college gevraagd deze ecologische onderbouwing te delen met Provinciale Staten. Tot op heden hebben wij deze niet mogen ontvangen. Ondertussen is er bij de Rechtbank Midden-Nederland een rechtszaak aangespannen tegen de ontheffing en de vergunning voor het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Middels een voorlopige voorziening is gevraagd geen edelherten te schieten tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan in een voorlopige voorziening. Gedeputeerde Rijsberman heeft via zijn social media laten weten dat het college met Staatsbosbeheer heeft afgesproken dat er in ieder geval tot en met 12 januari géén afschot volgens het faunabeheerplan in de Oostvaardersplassen zal plaatsvinden.

1. Kan het college deze aanvullende ecologische onderbouwing per ommegaande, in ieder geval voor 12 januari 2020, delen met Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

De grondslag voor de ontheffing aan de faunabeheereenheid is niet het advies van de
commissie van geel, maar het Faunabeheerplan. Hierin is in 2019 een apart hoofdstuk edelhert
toegevoegd waarin de ecologische onderbouwing voor het beheer van de edelherten is uitgewerkt.
Dit faunabeheerplan is gepubliceerd op de site van de faunabeheereenheid Flevoland.
https://wv7w.faunabeheereenheid.nl/Portals/29/Faunabeheerplannen/20190703%20-
%20hoofdstuk%20edelhert%20faunabêheerplan%20provincie%20Flevoland%202019.pdf

Aanvullend is er naar aanleiding van vragen de rechtbank Midden-Nederland nog een ecologisch deskundigenrapport opgesteld. Deze is op 16 januari afgerond. Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de aanvullende ecologische onderbouwing voor afschot grote grazers in de Oostvaardersplassen, ingediend op 6 januari 2020, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 4 februari 2020 (2538960).

Dezelfde dag is dit deskundigenrapport onder geheimhouding ter inzage gelegd in de kluis bij de griffie. Zie mededeling “beschikbaarheid ecologische onderbouwing besluitvorming afschot” van 16 januari 2020.

De geheimhouding is komen te vervallen op het moment dat de zitting bij de rechtbank MiddenNederland in het kader van een voorlopige voorziening tegen de ontheffing voor afschot plaatsvond. De griffie heeft het deskundigenrapport vervolgens naar alle leden van Provinciale Staten gestuurd.

Afbeelding: Arno Jan Boere

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer