Zonnepanelen

Duurzame keuzes

De Partij voor de Dieren is aanjager van een ambitieus klimaat- en milieubeleid. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. We willen toe naar een sociale economie, waarin ecologische grenzen worden gerespecteerd. Zuinig omgaan met onze planeet is letterlijk van levensbelang: ze voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Op dit moment worden veel problemen nog steeds afgewenteld op toekomstige generaties. Duurzaamheid is vaak een onduidelijke afspraak of een valse belofte. Noodzakelijke oplossingen worden vooruit geschoven. Afbreuk aan onze leefomgeving blijft doorgaan door onverminderde vervuilende emissies naar lucht, water en bodem. Om klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te
bieden moet een andere weg ingeslagen worden. Economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn. Overschakelen naar milieuvriendelijk produceren en consumeren is noodzakelijk voor een gezonde, duurzame toekomst.

De provincie wordt een krachtige koploper op het gebied van duurzaamheid. Om toekomstige generaties genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water te kunnen bieden, zal ook Flevoland haar voetafdruk moeten verkleinen. De aarde mag niet verder opwarmen dan 1,5 graad, anders wordt zij onleefbaar. Met een provinciaal klimaatbeleid wordt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen
teruggedrongen. De provincie neemt een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken en spaarzaam om te gaan met grondstoffen. De draagkracht van de aarde staat bij iedere keuze voorop. We accepteren geen halve maatregelen voor klimaat, energie en milieu.