Algemene beschouwingen: programmabegroting 2022


Een vlammend betoog voor radicale verandering

Bekijk onze bijdrage, moties en amendementen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Stem­ver­klaring: waarom wij niet anders dan tegen de begroting 2022 konden stemmen

Op de basisschool leerden we het al, van uitstel komt afstel. De begroting 2022 bevat geen daadkrachtige acties die onze provincie redden, maar bestaat uit lege woorden, pappen en nathouden, onderzoeken, pilotprojecten, gesprekstafels, de tijd nemen, ruimte zoeken, de balans tussen ecologie en economie, en de grootste dooddoener van allemaal: het moet vooral haalbaar en betaalbaar blijven. Jaar n...

Partij voor de Dieren stelt vragen over het afschot in de Oost­vaar­ders­plassen ondanks het landelijk verbod door vogel­griep

De Partij voor de Dieren Flevoland stelt vragen aan Gedeputeerde Staten over het geplande afschot van dieren in de Oostvaardersplassen, ondanks een landelijk verbod op afschot in verband met de verspreiding van vogelgriep. Statenlid Jesse Luijendijk: “Wij snappen niet dat het halen van een afschotquotum boven de volksgezondheid, de gezondheid van vogels en de belangen van pluimveehouders in de pr...

Landingsbaan Lelystad Airport mogelijk te kort

Potentieel gevaar voor passagiers en omwonenden

Lelystad – 20 september 2021 De Partij voor de Dieren Flevoland vraagt Gedeputeerde Staten om opheldering over de mogelijk te korte landingsbaan van Lelystad Airport. De landingsbaan is te kort voor het vliegverkeer dat het gaat gebruiken, omdat de -volgens internationale veiligheidsstandaarden verplichte- veiligheidsstrook van 300 meter van noodgevallen ontbreekt. Statenlid Sylvia Kers: “Wij z...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid