Jacht op edelherten nog steeds verboden!


Rechter verbiedt de jacht op gezonde dieren in de Oost­vaar­ders­plassen

Fantastisch nieuws voor de wilde dieren!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Jacht op edel­herten nog steeds verboden!

Rechter verbiedt de jacht op gezonde dieren in de Oostvaardersplassen

Fantastisch nieuws! De jacht op gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen blijft verboden. De rechter heeft vandaag in een voorlopige voorziening besloten dat er geen gezonde dieren mogen worden afgeschoten. De Provincie Flevoland wilde ondanks een eerdere uitspraak van de rechter tóch doorgaan met schieten en verleende hiervoor opnieuw een ontheffing vanaf 1 januari 2020 tot eind 2023. De Part...

Stop Lelystad Airport!

Partij voor de Dieren dient motie in "Exit strategie Lelystad Airport"

Terwijl alle seinen op rood staan, wil de provincie Flevoland onder aanvoering van de VVD extra gas geven op de uitbreiding van de luchthaven. Een doodlopende weg, want de kans dat Lelystad Airport kan uitbreiden is zeer klein. Om onze klimaatafspraken te halen, en minder stikstof uit te stoten is een krimp van de luchtvaart noodzakelijk. Daarom diende wij vandaag een motie in die oproept te stopp...

Onder­zoeks­con­clusies keer op keer aangepast

PvdD bevraagt de provincie over aangepaste conclusies in toetsing maatregelen Oostvaardersplassen

De conclusies in een rapport van onderzoeksbureau Sweco, over beschuttingsmaatregelen voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zijn keer op keer aangepast op cruciale punten. De vogels in de Oostvaardersplassen lijken de dupe. Effecten van de maatregelen op de kolgans en de smient konden in de eerste versie nog ‘niet uitgesloten worden’, terwijl in de laatste versie alle gevolgen voor deze...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid