Plan Bee voor Flevoland!


Actieplan Biodiversiteit moét ambitieuzer

Bekijk al onze plannen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren komt met Plan Bee voor Flevoland: Gede­pu­teerde Staten, geef de toekomst een kans!

De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten op ‘Plan Bee’ een integraal onderdeel te maken van het Actieplan Biodiversiteit. De natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk in Nederland. Van de oorspronkelijke dieren en planten in Nederland is inmiddels 85% verdwenen. Dat heeft te maken met het verdwijnen van natuurgebieden en met een achteruitgang van de kwaliteit van de overgebleven ge...

Geen data­center in Zeewolde

Deze week is een deel van de commissies besloten en daarom is dit het perfecte moment om eens in te zoomen op ons standpunt over (de komst van nieuwe) datacenters in Flevoland. Wist je dat… Het de bedoeling is dat in Zeewolde al over een jaar wordt gestart met de bouw van wat het grootste datacenter in Europa moet worden?Een van de mogelijke problemen voor het milieu het koelwater is? Zo steld...

Bossen­stra­tegie provincie Flevoland moet flink ambi­ti­euzer

Vandaag stemmen we in de provincie Flevoland over de Bossenstrategie. Boerenlobbyclub LTO is erin geslaagd een belangrijke wijziging toe te voegen aan de Flevolandse Bossenstrategie: bomen binnen de bebouwde kom tellen opeens ook mee als ‘bos’. Deze wijziging betekent feitelijk een flinke verlaging van een al zeer magere ambitie. De provincie legt zichzelf een inspanningsverplichting op en lijkt ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid