Geen grote datacenters in Flevoland


Motie PvdD aangenomen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Geen grote data­centers in Flevoland

Motie PvdD aangenomen

Afgelopen woensdag stond in Provinciale Staten het Kaderdocument Datacenterstrategie ter besluitvorming op de agenda. Wij stemden tegen en dienden succesvol een tweetal moties in: dat Provinciale Staten geen datacenters vanaf 50MW in de provincie wil en het opstellen van een convenant met de gemeenten over de kaders voor datacenters onder deze grens. Het besluit om te komen tot een datacenterstr...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid