Bijdrage Nationaal Park Oost­vaar­ders­plassen


25 mei 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 25 mei 2016
Agendapunt 9c: Gewijzigde bestuursopdracht nationaal park OVP

Voorzitter, Anno 2016 lijkt het in Flevoland belangrijker om verbonden te zijn met internet, dan om natuur met elkaar te verbinden. Stelt u zich eens voor dat bomen gratis internet zouden leveren. U zou van Flevoland 1 groot bos maken. Helaas geven bomen ons alleen maar de zuurstof die we ademen.

Geef de natuur de prioriteit die zij verdient.

Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Natuur heeft een eigen waarde en verdient alleen al om die reden onze bescherming. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en onze maatschappij. Het behoud en herstel van onze natuur is een kerntaak voor de provincie.

Voorzitter, een Nationaal Park, dat klonk wat ons betreft veelbelovend voor de natuur. Daarom gaven wij het initiatiefvoorstel destijds het voordeel van de twijfel. Een betere bescherming door de internationale erkenning door de IUCN, wie wil dat nou niet?

Maar het tegenovergestelde is waar: dit plan is niet bedoeld voor de natuur, maar voor de toeristen en ondernemers.

De aantrekkingskracht van de Oostvaardersplassen is de ongerepte natuur, de weidsheid, de nieuwe wildernis. Een uniek zelfstandig functionerend ecosysteem met grote internationale betekenis voor behoud van biodiversiteit. Met het voorliggende plan komt dit alles op losse schroeven te staan en is in feite een verpretparking van de natuur.

2 miljoen toeristen wil de gedeputeerde per jaar toelaten in de Oostvaardersplassen. En het moet flink wat geld gaan opleveren. Er wordt gesproken over de natuur als inkomstenbron, merkpositionering, toeristisch-recreatieve kansen en stakeholders. Niet langer wordt uitgegaan van wat een Nationaal Park als leefgebied voor planten en dieren te bieden heeft, maar worden natuurterreinen dusdanig ingericht dat ze voldoen aan de wensen van de moderne recreant.

Met dit plan wordt volledig voorbij gegaan aan de intrinsieke waarde van de natuur. De natuur mag er zijn voor zichzelf, zonder dat mensen er een direct nut bij hebben. En dat is ook in het belang van de mens. Er is al bijna geen natuur meer waar de natuur z’n gang kan gaan vrijwel zonder menselijke invloed.

Het risico dat dit laatste stukje echt unieke wildernis verloren gaat, door het open te stellen voor grote groepen toeristen en recreanten, is voor ons onaanvaardbaar en zou het ook voor u moeten zijn. Wij gaan uit van het voorzorgsprincipe en vinden het voorliggende plan een onaanvaardbaar risico voor dit unieke gebied en daarom zullen daarom niet instemmen, maar een amendement indienen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer