Zorg voor de vissen tijdens de moeras­reset in 2020


16 juni 2020

De Partij voor de Dieren heeft kritische vragen gesteld over de voorbereiding van de moerasreset voor komende zomer. Voor dit jaar staan vervolgstappen gepland waarbij het waterpeil verder verlaagd moet worden, maar na een rampzalige zomer in 2019 is de Partij voor de Dieren kritisch op de zorg voor vissen die in het doelgebied leven. Zeker gezien wederom een zeer droge zomer wordt verwacht.

Afgelopen zomer stierven 60.000 vissen in de Oostvaardersplassen. Het waterpeil stond uitzonderlijk laag door een extreem droge en warme zomer. Maar er was meer aan de hand: in het kader van de moerasreset was water uitgelaten en stond het waterpeil dus al lager dan gebruikelijk. Daarbij was het oorspronkelijke idee van GS om vissen af te vangen en uit te zetten in het Markermeer of een verbinding voor de vissen te maken met ander water. Dit heeft GS en staatsbosbeheer echter nooit uitgevoerd, met de dood van 60.000 vissen als gevolg.

Voor de Partij voor de Dieren is deze volgordelijkheid onbegrijpelijk. De partij heeft destijds zeer kritisch gereageerd op de gang van zaken, en hoopt dat Gedeputeerde Staten een herhaling van het drama voor komende zomer voorkomt. Naar aanleiding van de voor 2020 gepresenteerde planning heeft de partij opnieuw vragen gesteld over de voorbereiding op de aankomende zomer. Een goed plan van aanpak is extra belangrijk nu er weer een extreem droge zomer wordt voorspeld. Lees de vragen hier: https://flevoland.partijvoordedieren.nl/vragen/zorg-voor-vissen-tijdens-de-moerasreset-2020

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Wereldmelkdag: de zure kant van melk

Op 1 juni is het wereldmelkdag. Voor de Partij voor de Dieren een moment om stil te staan bij de zure kant van melk. Zuivelpr...

Lees verder

Vragen over zorg voor vissen tijdens moerasreset 2020 beantwoord

Gedeputeerde Staten heeft de vragen van de PvdD over de zorg voor vissen tijdens de moerasreset in 2020 beantwoord. Vorig jaa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws