Ducks

Dierenrechten

Dieren hebben het recht te leven naar hun aard. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie moet streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door en voor de mens. Dieren zijn levende wezens, geen producten of middelen tot menselijk vermaak. Met het welzijn, bewustzijn en de eigen behoeften en belangen van dieren moet rekening worden gehouden. Het welzijn van veel dieren wordt geschaad door de manier waarop ze worden
gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten.

Het welzijn van dieren wordt in de provincie met grote vanzelfsprekendheid ondergeschikt gemaakt aan menselijke doelen. De Partij voor de Dieren wil af van dit automatisme. Vermaak, sport, reclamedoeleinden en mode zijn geen redenen om dieren te doden, te verwonden of anderszins aan te tasten in hun welzijn.