Schaduw voor de gehouden konik­paarden in de Oost­vaar­ders­plassen


31 juli 2019

Motie nr.: 3
Onderwerp: Schaduw voor de gehouden konikpaarden in de Oostvaardersplassen
Agendapunt: 3

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 31 juli 2019

Constaterende dat:

  • Konikpaarden die gehouden worden in een vangkraal in de Oostvaardersplassen geen schaduwplaatsen tot hun beschikking hebben;
  • Deze konikpaarden in quarantaine staan en wettelijk gezien gehouden dieren zijn;
  • Voor gehouden dieren een zorgplicht geldt;
  • Het besluit houders van Dieren (art. 1.6 lid 3) de verplichting kent om dieren die niet in een gebouw worden gehouden te beschermen tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico's;
  • Het protocol extreme weersomstandigheden voor paarden vanuit de Sectorraad Paarden de grens van 27 graden aanhoudt als definitie 'extreme warmte';
  • De buitentemperatuur deze bovengrens ruimschoots heeft overschreden;
  • De Wet Dieren verplicht om gehouden dieren de nodige zorg te bieden;

Overwegende dat:

  • Konikpaarden in de vangkraal niet beschermd worden tegen de extreme hitte met bijbehorende gezondheidsrisico's;
  • Konikpaarden zelf de keuzevrijheid moeten hebben of deze gebruik zouden willen maken van schaduw;

Dragen het college op:

  • Onmiddellijk te voorzien in een aanbod van ruime schaduwplaatsen voor de konikpaarden die gehouden worden in de vangkraal in de Oostvaardersplassen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdD, PVV

Tegen

DENK, GroenLinks, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer