Annuleer transport konik­paarden naar Wit-Rusland


31 juli 2019

Motie nr.: 1
Onderwerp: Annuleer transport konikpaarden naar Wit-Rusland
Agendapunt: 3

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 31 juli 2019

Constaterende dat:

  • Op dit moment konikpaarden in een vangkraal in de Oostvaardersplassen worden gehouden, en geen beschikking hebben tot schaduw;
  • Deze dieren in quarantaine worden gehouden in afwachting van hun transport naar Wit-Rusland;
  • GS het besluit heeft genomen om deze dieren naar Wit-Rusland te transporteren;

Overwegende dat:

  • Er 11 konikpaarden zijn overleden ten tijde dat deze onder toeziend oog van Staatsbosbeheer, dierenartsen en Konikpaarden in gevangenschap in de vangkraal worden gehouden;
  • Er zorgen zijn over de conditie van de resterende dieren;
  • De resterende dieren in de vangkraal volgens de planning nog een intensief transport naar Wit-Rsland voor de boeg hebben, hier ook een periode in quarantaine zullen worden gehouden, en dan in een winterperiode terecht zullen komen;
  • Het transport naar Wit-Rusland is uitgesteld, en het onduidelijk is wanneer dit wél zal gebeuren;

Dragen het college op:

  • Het transport naar Wit-Rusland voor de konikpaarden te annuleren;
  • De konikpaarden met onmiddellijke ingang uit de vangkraal in de Oostvaardersplassen te halen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdD, PVV

Tegen

DENK, GroenLinks, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer