Kees Kielen


Statenlid

Hoe kijk je aan tegen je nieuwe functie als Statenlid?

Ik heb sinds een jaar wat meer tijd en wil me graag meer inzetten voor de partij. Naast dat ik regiocoördinator voor Flevoland ben kan ik nu ook op politiek gebied mijn steentje bijdragen. Verder ben ik nieuwsgierig naar wat ik kan betekenen, en hoe ik het beste het zo bijzondere PvdD geluid kan laten horen.

Wat verandert er in je dagelijkse bezigheden?

Er zullen veel meer besprekingen en vergaderingen in mijn agenda komen. Het burgerlidmaatschap zal naar verhouding een grote impact hebben omdat je met je eigen plannen altijd rekening moet houden met de agenda van de Provinciale Staten.

Op welke onderwerpen ga je je specifiek richten?

Ik wil me vooral op de onderwerpen Verduurzaming, Milieu, Energie en Water gaan richten. Dat zijn de onderwerpen waar ik het meeste ervaring in heb en de meeste affiniteit. Ik heb heel lang in die sectoren gewerkt. Het zijn ook de onderwerpen waardoor ik in eerste instantie bij de Partij voor de Dieren terecht ben gekomen. Pas nadat ik lid was geworden ben ik de andere hoofdthema's van de partij gaan begrijpen en waarderen.

Wat zijn je plannen als Statenlid?

Ik ben van plan om de PvdD idealen op bovenstaande onderwerpen te agenderen en het specifieke PvdD geluid tijdens de commissie vergaderingen duidelijk te laten horen.