Reactie op Omge­vings­visie


15 februari 2023

Voorzitter,

Over het algemeen lees ik goede voornemens in de omgevingsvisie. Woningbouw moet in overeenstemming zijn met duurzame opgaven, diversiteit is een belangrijke sleutel en Flevoland is in de toekomst klimaatbestendig, energiepositief en circulair. We zijn blij om te lezen dat de standpunten die de Partij voor de Dieren al 20 jaar uitdraagt, over een klimaatcrisis waarvan we al 50 jaar weten dat die er is, eindelijk in de omgevingsvisie terugkomen.

Toch lees ik grote tegenstellingen voorzitter, om te beginnen in één van de meest belangrijke dossiers: landbouw.

Ik lees voor: We zijn betekenisvol voor de (internationale) voedselvoorziening en zijn voor een circulaire landbouw. (…) We hechten waarde aan korte ketens en eerlijke prijzen voor de producenten.

De internationale handel staat recht tegenover circulaire korte ketens. Ook zien we dat internationale concurrentie juist oneerlijke prijzen voor lokale boeren veroorzaakt. Wij zien graag een nadruk op lokale plantaardige voedselproductie waarin biodiversiteit en respect voor dieren voorop staat: zoals veganistische landbouw, strookteelt en voedselbossen. Kan de Gedeputeerde uitleggen hoe die een internationale korte keten voor zich ziet?

Daarnaast voorzitter, de economie.

De Partij voor de Dieren pleit voor een donuteconomie: bedrijvigheid binnen de grenzen van de aarde. Het verbaast mij dat er voor Flevoland ingezet wordt op toerisme. We hebben juist gemerkt dat deze sector ontzettend kwetsbaar is voor crises. Ook rijmt dit niet met de circulaire en lokale doelstellingen. Zou de Gedeputeerde willen uitleggen waarom er wordt ingezet op deze fragiele en onduurzame doelstelling?

Als laatste voorzitter, merk ik nog een tegenstelling op:

Ik lees voor: Het behoud van het unieke kenmerkende polderlandschap van Flevoland is belangrijk. (…) We willen zorgvuldig omgaan met ruimtelijke- en beeldkwaliteit en willen daarbij ons DNA behouden: rechte lijnen, open landschap.

De open landschappen, oftewel de monoculturen van de landbouw, staan kaarsrecht tegenover de doelstellingen om biodiversiteit te bevorderen in de provincie. De kwaliteit van de landbouwgrond is in deze monoculturen om van te huilen: er leeft geen insect, er groeit maar één soort plant en de grond is platgedrukt en uitgeput. Nogmaals pleit de Partij voor de Dieren voor het verduurzamen van de landbouw en het omscholen van agrariërs en willen we inzetten op veganistische landbouw, strookteelt en voedselbossen. Zou de Gedeputeerde kunnen uitleggen hoe die biodiversiteit wil toepassen op het DNA van Flevoland?

Tevens merk ik op dat de plannen voor een kazerne en een vliegveld duidelijk niet te rijmen zijn met de plannen in de omgevingsvisie. Ik neem daarom aan dat de nieuwe staten zich actief zullen verzetten tegen deze plannen naar het Rijk.

Interessant voor jou

Vragen extra maatregelen voor meer afschot edelherten Oostvaardersplassen

Lees verder

Geen herten afschieten in de broed- en bronsttijd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer