Varkens­houder Emmeloord mag uitbreiden middenin stik­stof­crisis


Partij voor de Dieren zet vraag­tekens bij inno­va­tieve toepas­singen

14 oktober 2022

In Emmeloord staat de Provincie toe dat een varkenshouder met 57% kan uitbreiden door gebruik van innovatieve toepassingen. Kees Kielen, Partij voor de Dieren Flevoland: “Innovatie in veehouderijen werkt niet en mag niet langer als reden voor uitbreiding gebruikt worden. Deze uitbreiding geeft ook een totaal verkeerd signaal af aan inwoners en andere veehouders, terwijl wij nu in een stikstofcrisis verkeren. Het is niet uit te leggen, dat boeren op de ene plek 50% minder dieren moeten gaan houden en dat een paar kilometer verder er 582 varkens bijkomen.”

Volgens de Provincie zal de groei van de varkenshouderij met 582 varkens niet leiden tot een toename in emissies van stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH3). De Provincie volgt hiermee de uitkomsten van het AERIUS rekenmodel dat innovaties zoals roostervloeren, luchtwassystemen een dusdanig grote emissiereductie toeschrijft.

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Harold Hofstra. Volgens de partij wijzen veel onderzoeken uit dat innovaties in de veehouderij niet werken zoals beoogd en bij lange na niet de op papier genoemde stikstofemissiereducties halen. In Utrecht zette de Raad van State recent nog een streep door de uitbreiding van drie melkveehouderijen vanwege onzekerheid over de werking van emissiearme stalvloeren. Kees Kielen: “Onze veehouders hebben perspectief nodig. Het toestaan van een uitbreiding die vervolgens weer teruggefloten wordt is dat niet.”

Ook herinnert de Partij voor de Dieren de Provincie eraan dat wij in een landelijke stikstofcrisis verkeren. De intentie van het kabinet en van het rapport van Remkes is juist om het aantal gehouden landbouwdieren flink te laten krimpen. Het uitbreiden van veehouderijen in de Provincie Flevoland zou daarom een totaal verkeerd signaal afgeven, laat staan wanneer deze uitbreidingen berusten op discutabele berekeningen.

Controles op uitstoot van ammoniak uit stallen vinden bovendien nu niet plaats, door een gebrek aan personeel bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Ook op dit onderwerp heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld waarin het verzoekt om deze controles alsnog zo snel mogelijk uit te voeren. De Partij voor de Dieren stelt dat met het oog op het uitblijven van stikstofemissie controles de uitbreiding van een veehouderij absoluut niet aan de orde zou moeten zijn.

De Partij voor de Dieren roept de Provincie dan ook op om de uitbreiding van de varkenshouderij in Emmeloord een halt toe te roepen en pleit bovendien voor een moratorium op alle (lopende) vergunningsaanvragen ter uitbreiding van het aantal gehouden landbouwdieren.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Statenfracties: Kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder

Geen grote datacenters in Flevoland

Afgelopen woensdag stond in Provinciale Staten het Kaderdocument Datacenterstrategie ter besluitvorming op de agenda. Wij ste...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws