Motie Vlieg­tuigen die uitstoten of veehouders massaal uitkopen?


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 09-11-2022

Constaterende dat:

  • Het CBS onlangs becijferde dat de stikstofuitstoot van de Nederlandse luchtvaart in 2019 tot wel vijftien keer groter is dan gerapporteerd door het RIVM en tien keer zo groot is als de uitstoot van de één na grootste uitstoter Tata Steel; [1]
  • Onderzoek aantoont dat de werkelijke stikstofuitstoot van Lelystad Airport tot wel dertig keer hoger ligt dan aangegeven in het Milieu Effect Rapportage (MER) van Lelystad Airport;[2]
  • Het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de opstellers van de Milieu Effect Rapportage van Lelystad Airport wegens valsheid in geschrifte;[3]

Overwegende dat:

  • De opening van Lelystad Airport absoluut niet rijmt met de ambitie van de provincie om de stikstofuitstoot in de provincie Flevoland te verminderen;
  • De opening van Lelystad Airport geenszins in te passen is in de ook door GS beoogde gezonde leefomgeving door de uitstoot van een gigantische hoeveelheid aan stikstofoxiden en kankerverwekkende fijnstoffen door toename van het vliegverkeer;
  • De opening van Lelystad Airport ook op geen manier te rijmen valt met de ambitie van de provincie om de natuur en biodiversiteit te verbeteren;
  • De opening van Lelystad Airport niet uit te leggen is aan de veehouders in Flevoland, die vanwege de stikstofcrisis en biodiversiteitscrisis (terecht) uitgekocht moeten worden, in moeten krimpen of af moeten schalen, en, in het geval dat Lelystad Airport doorgang vindt, er nog veel meer veehouderijen gedwongen uitgekocht moeten gaan worden om stikstofemissies te drukken;
  • Het gegeven dat het besluit over Lelystad Airport bij het Rijk ligt, zoals vaak aangedragen als argument door GS, nog niet wegneemt dat GS en PS zich kunnen uitspreken tegen uitbreiding van het vliegveld en GS kan lobbyen bij het Rijk tegen de uitbreiding van Lelystad Airport;

X Spreken uit (dictum)

  • Dat de opening van Lelystad Airport voor grote vliegtuigen onwenselijk is in de huidige klimaat- en stikstofcrisis;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: K.Kielen (PvdD)


[1] Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart? (cbs.nl)

[2] Omroep Flevoland - Nieuws - Kritiek op rapport vliegveld: "Ik viel van mijn stoel toen ik het ontdekte"

[3] Omroep Flevoland - Nieuws - Strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk gesjoemel stikstofcijfers Lelystad Airport


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Weer (g)een aanrijding

Lees verder

Motie Toevoegen indicator niet-menselijke verkeersslachtoffers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer