Motie Mora­torium uitbreiding veehou­derij


19 december 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 14 december 2022

Constaterende dat:

  • Nederland zich middenin een stikstof-, natuur- en biodiversiteitscrisis bevindt en veehouders terecht gevraagd worden om te stoppen of te extensiveren;
  • Er momenteel sprake is van ‘wildwestpraktijken’ waarbij een veelvoud van verschillende partijen zoals Ministeries, Provincies, gemeentes en bedrijven (zoals Schiphol) shoppen voor stikstofruimte en er geen overkoepelend plan ligt;
  • In de afgelopen periode de Provincie Flevoland meerdere vergunningen heeft verleend voor uitbreidingen in de veehouderij in Flevoland zoals langs de Visvijverweg en in Emmeloord;
  • Ook vele veehouderijbedrijven recentelijk zijn gaan uitbreiden middels een beroep op de positieve weigering.

Overwegende dat:

  • Veehouders momenteel nog relatief gemakkelijk kunnen uitbreiden;
  • Deze veehouders na uitbreiding bovendien nog steeds benaderd kunnen worden door verschillende partijen voor uitkoop of extensivering en door de goedgekeurde uitbreiding vervolgens voor fors meer geld uitgekocht moeten worden;
  • Dergelijke constructies huidige wildwestpraktijken alleen maar verder in de hand spelen;

X Dragen het college op (dictum)

  • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de uitbreiding van veehouderijen, al dan niet middels een positieve weigering met een beroep op innovatie, tegen te gaan totdat er een duidelijk plan op tafel ligt hoe de regie en de uitvoering van het stikstofbeleid en de stikstofdoelstellingen vorm gaat krijgen;
  • De staten hierover te informeren vóór de eerstvolgende Statenvergadering van woensdag 25 januari 2023.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A. Kielen (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Landbouwtransitie in Flevoland

Lees verder

Amendement Het polderlandschap wordt biodivers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer