Op weg naar natuur­lijke landbouw


Wissel­teelt, even­wichts­be­mesting en bloeiende akker­randen

Een goede boer is iemand die met liefde voor het vak een ambacht uitoefent – en is dus geen mestmanager of landbouwgiftechnoloog. De Partij voor de Dieren wil af van landbouw die leunt op overbemesting en gif. De intensieve landbouw teelt vaak jaren achtereen hetzelfde gewas, zodat de grond uitgeput raakt. Er wordt tégen de natuur in plaats van mét de natuur gewerkt. Wij willen een landbouw met wisselteelt, evenwichtsbemesting en bloeiende akkerranden. Bomen en hagen omlijsten de velden en het milieu en de volksgezondheid profiteren.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws