Wereld­melkdag: de zure kant van melk


Vragen over gebrek aan subsidie voor plant­aardige zuivel­al­ter­na­tieven

1 juni 2020

Op 1 juni is het wereldmelkdag. Voor de Partij voor de Dieren een moment om stil te staan bij de zure kant van melk. Zuivelproductie zorgt voor ongeveer 4% van de uitstoot van broeikasgassen, en verzuurt met de uitstoot van stikstof de natuur. Mestproductie explodeert en de koe produceert vier keer zoveel melk als honderd jaar geleden. Zo is zij een fabriek geworden: een productiemiddel, waarvoor dierenwelzijn op de laatste plaats komt. Kalfjes, voor wie de melk bedoeld is, worden meteen na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Stiertjes zijn een ‘bijproduct’, niet nuttig voor de productie en worden daarom geslacht voor kalfsvlees.

De Partij voor de Dieren vindt dat deze dieronterende omstandigheden moeten stoppen en staat voor verplichte weidegang en vooral voor plantaardige zuivelalternatieven. Producenten daarvan krijgen niet de ruimte die ze verdienen.

Daarom stelt de Partij voor de Dieren Flevoland schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over subsidieregeling POP3. Deze subsidieregeling is bedoeld voor verduurzaming van de landbouw, maar sluit in een bepaling expliciet producenten van plantaardige alternatieven voor zuivel uit. Waar komt deze bepaling vandaan, en hoe moet de landbouw verduurzamen als het duurzame zuivelalternatief geen subsidie krijgt?

Zo blijft de Partij voor de Dieren zich inzetten voor dierenwelzijn en een duurzamere landbouw!

Lees de vragen hier: https://flevoland.partijvoordedieren.nl/vragen/subsidie-voor-plantaardige-zuivelalternatieven-bij-de-pop3-regeling

Gerelateerd nieuws

Jacht op edelherten nog steeds verboden!

Fantastisch nieuws! De jacht op gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen blijft verboden. De rechter heeft vandaag in een...

Lees verder

Zorg voor de vissen tijdens de moerasreset in 2020

De Partij voor de Dieren heeft kritische vragen gesteld over de voorbereiding van de moerasreset voor komende zomer. Voor dit...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws