Regionale Ener­gie­stra­tegie: Geen business as usual


De huidige Regionale Ener­gie­stra­tegie moet ambi­ti­euzer

9 september 2019

Door: Leonie Vestering

Integrale ad hoc commissie 04-09-2019

Agendapunt 9: Startnotitie Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie: Geen business as usual

Na iedere crisis gaat de overheid weer over tot business as usual. Na de bankencrisis hebben we nu te maken met een klimaatcrisis. En waar de landelijke overheid ons als provincie vraagt mee te helpen, mee te denken en een bijdrage te leveren in strijd tegen klimaatverandering, antwoord de provincie Flevoland met het plan om door te gaan met business as usual.

Dat is voor de Partij voor de Dieren geen optie.

We hebben nog maar weinig tijd om met maatregelen te komen die de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. De urgentie van een radicale CO2-reductie vraagt een inspanning van álle sectoren. Het feit dat grote vervuilers als de luchtvaart buiten de regionale energiestrategie (RES) worden gehouden is voor de Partij voor de Dieren onacceptabel.
De huidige inspanningen laten het bestaande (economische) systeem grotendeels intact. De 1,5-graden-doelstelling vereist een radicale systeemverandering, waarbij verantwoorde productie en consumptie alleen mogelijk zijn binnen de grenzen van de planeet.

Natuurlijk levert de provincie Flevoland het grootste aandeel in het opwekken van duurzame energie. En dat is ook logisch, gezien de mogelijkheden die onze provincie heeft. Zet dan ook vol in op duurzame, innovatieve, hernieuwbare energie. De VVD vraagt zich hardop af: 'Doen we niet al genoeg?' (4,7 terrawatt, van 7 naar 13 procent). De PVV zegt: 'Achterlijke klimaatdoelstellingen' (uw woorden, meneer Boutkan). Denk zegt: 'Kan het niet wat minder? In plaats van 13%: 10%'.

Het klimaatprobleem lossen we niet op door enkel te denken tot aan onze provinciale grenzen. De kaders voor de RES zouden, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, moeten zijn dat we het klimaatprobleem gezamenlijk aanpakken, door te denken in mogelijkheden. Ons bod zou dan ook méér moeten zijn dan business as usual. In oplossingen denken in het grootschalig opwekken (en opslaan) van duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Álle broeikasgassen, dus niet alleen CO2, maar ook het veel schadelijker gas methaan uit de veehouderij, ook in Flevoland. We zien dat er al mooie stappen gemaakt worden in de plantaardige eiwittransitie, maar zien tegelijkertijd helaas nog altijd een sterke groei van de veestapel in onze provincie, en daarmee in de uitstoot van broeikasgassen. We zouden dan graag ook de opgave voor de RES in samenhang bezien met de niet uitgewerkte sectoren, waaronder de veehouderij. Anders komen we in de situatie terecht waar we dénken dat we goed bezig zijn, maar ondertussen nog altijd meer schadelijke broeikasgassen uitstoten.

Wij willen de gedeputeerde dan ook meegeven:

  • Kom met een groter en meer ambitieus bod voor het opwekken van duurzame energie;
  • Zet in op de opslag van duurzame energie;
  • Zet in op een systeemverandering; zet in samenhang met de RES in het terugdringen van de uitstoot van andere broeikasgassen en kom met een plan om de veestapel te verkleinen.

Interessant voor jou

Bijdrage debat over het verslag van de informateur

Lees verder

Afkeuring voor niet handelen Commissaris van de Koning bij onrechtmatig geven van opdracht tot afschot van gezonde Edelherten in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer