Vragen over verduur­zaming voedsel in de provincie


De Partij voor de Dieren wil dat de provincie stappen zet om de veestapel de reduceren en consumptie van duurzaam voedsel te stimu­leren

16 mei 2018

Lelystad, 16 mei 2018 – De provincie Flevoland moet dringend meer doen om de overgang naar een duurzaam, plantaardig en gezond voedselsysteem te stimuleren. Dat kan door de veestapel te verkleinen en de biologische akkerbouw te ondersteunen. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in navolging van een rapport van een belangrijk adviesorgaan van de regering. Dat stelt dat de consumptie van dierlijke eiwitten terug moet van 70 naar 40 procent van de totale eiwitconsumptie. Daarvoor is er meer variatie nodig in alternatieven voor vlees, zuivel en eieren.

In het rapport ‘Duurzaam en gezond. Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) de veestapel te reduceren en minder vlees, zuivel en eieren te consumeren. De overgang naar meer plantaardig voedsel en een duurzamer en gezonder voedselsysteem is volgens de RLI nodig om de klimaatdoelen te halen, het milieu te ontzien en risico’s voor de volksgezondheid te minimaliseren.

Naar aanleiding van dit advies pleit de Partij voor de Dieren in Flevoland ervoor om de aanbevelingen uit het RLI-rapport om te zetten in provinciaal beleid. De provincie zou producenten en consumenten moeten ondersteunen in de overgang naar een plantaardig, duurzaam en gezond voedselsysteem. Dat kan door de (biologische) akkerbouw te stimuleren en de veestapel te verkleinen.

De Statenfractie van Partij voor de Dieren Flevoland heeft inmiddels Statenvragen gesteld. De partij wil onder meer weten op welke wijze Gedeputeerde Staten de aanbevelingen uit het rapport van de RLI gaan integreren in provinciaal beleid en of GS vinden dat er voor de provincie een taak ligt om mee te werken aan de reductie van de veestapel.

Gerelateerd nieuws

Beleidsmedewerker gezocht (8 uur)

Vacature beleidsmedewerker (8 uur) Partij voor de Dieren Provincie Flevoland zoekt een beleidsmedewerker voor ongeveer 8 uur...

Lees verder

Juridische haalbaarheid advies commissie Van Geel

Lelystad, 24 juni 2018 – Voldoen de adviezen van commissie Van Geel over het beheer van de Oostvaardersplassen wel aan de Wet...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws