Naar een duurzaam ener­gie­beleid


Decen­trale en duurzame ener­gie­op­wekking

De Partij voor de Dieren wil toe naar een decentrale en duurzame energieopwekking waarbij burgers en bedrijven zelf energie opwekken. Flevoland moet in 2020 energieneutraal zijn en daarna bijdragen aan versnelde verduurzaming op het gebied van energie in de rest van het land. Ons ideaal is dat we landelijk uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit kan bereikt worden door energie te beprijzen, door regels te stellen en door innovatie te stimuleren. Van de duurzame bronnen moeten windenergie en zonne-energie de belangrijkste bijdrage leveren. Wij zijn tegen schaliegaswinning, kolen- en gascentrales en andere milieuonvriendelijke energiebronnen. Energiebesparing komt nog onvoldoende van de grond, terwijl het de goedkoopste manier is om klimaatverandering te beperken.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws