Jongeren kunnen energie besparen


25 november 2019

Onderwerp motie: Jongeren kunnen energie besparen

Agendapunt: 6a

Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming Klimaatakkoord

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 20 november 2019

Constaterende dat:

  • de provincie de ambitie heeft energiebesparing te realiseren en erkent dat dat een noodzakelijk onderdeel is van energietransitie;
  • de provincie de wens heeft om meer jongeren bij provinciaal beleid te betrekken;

Overwegende dat:

  • zonder extra maatregelen Nederland niet zal voldoen aan de doelen van Parijs en de wettelijk verplichte minimale doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan;
  • er verschillende initiatieven zijn om energiebesparing onder de aandacht te brengen bij jongeren en scholen, om zo op een leuke, leerzame manier stimuleert om energie te besparen;
  • het belangrijk is dat jongeren bewust zijn dat ze door middel van gedrag en techniek een verschil kunnen maken in hun energieverbruik;


Dragen het college op:

  • om als provincie Flevoland in gesprek te gaan met organisaties die zich inzetten voor het stimuleren van bewustwording rondom energiebesparing bij jongeren op Flevolandse basisscholen en middelbare scholen;
  • om hierbij zowel de financiële ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken, als investering in denkkracht om zo actief met jongeren samen te werken aan energiebesparing in Flevoland, nu en in de toekomst;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU, SP, 50PLUS, D66, PvdD, SGP, DENK

Tegen

FvD, PVV, Groep Otten

Lees onze andere moties

Aanbesteding emissievrij openbaar vervoer

Lees verder

Exit strategie Lelystad Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer