Vervuiling bij de bron aanpakken


Schoon water en schone lucht

De kwaliteit van water en lucht in Nederland laat veel te wensen over. Gemotoriseerd verkeer, industrie en de vee-industrie zijn de grootste boosdoeners. De Partij voor de Dieren wil deze vervuiling bij de bron aanpakken.

De Partij voor de Dieren vindt gezond water voor mens en dier van groot belang. Nederland loopt ver achter om tijdig het water gezond te krijgen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Door de hoge nutriëntenbelasting verstikken sloten en wateren vaak door blauwalg of kroos.

Naast de waterkwaliteit is ook verdroging – waardoor zeldzame plantensoorten het loodje leggen – een groot probleem. In de lucht vormen met name de hoge concentraties fijnstof een gevaar voor de volksgezondheid. Door de problemen aan te pakken bij de basis krijgen we schone lucht en schoon water voor iedereen.

Ook zwerfafval is een groot probleem. Zwerfafval heeft zich verspreid van de polen tot de evenaar. Het Nederlands zwerfafval komt bij een oostenwind terecht in de Noordzee, en zelfs vaak veel verder, omdat het wordt meegevoerd door zeestromen. In de Stille Oceaan dobbert een plastic afvalhoop die naar schatting 34 keer groter is dan Nederland. De Partij voor de Dieren wijst erop dat zwerfafval aan de bron kan worden aangepakt door onze (over)consumptie af te remmen en zorgvuldiger om te springen met onze grondstoffen. We willen onder andere dat fabrikanten worden gestimuleerd om producten te maken met een lange levensduur.

Het standpunt Vervuiling bij de bron aanpakken is onderdeel van: Duurzame keuzes