Flevoland sluit zich aan bij de Statie­geld­al­li­antie


Provin­ciale Staten hebben op 20 juni besloten dat de provincie zich aansluit bij de Statie­geld­al­li­antie

26 juni 2018

Lelystad, 26 juni 2018 – Provinciale Staten hebben naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid besloten dat de provincie zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. Hiermee spreekt de provincie steun uit voor de invoering van statiegeld op alle plastic drankflesjes en blikjes. Al meer dan 200 gemeenten en acht provincies zijn aangesloten bij de alliantie.

Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van het volume aan zwerfafval. Dit zwerfafval is niet alleen storend voor de mens, maar heeft ook grote gevolgen voor dier en milieu. Dieren worden ziek als stukjes blik en plastic in hun voedsel terechtkomen en ze kunnen verstikken in het afval. Bovendien zal zwerfafval dat niet wordt opgeruimd terechtkomen in zee, waar het onderdeel wordt van de plastic soep. Ook daar zijn dieren de dupe van het zwerfafval.

Eerder dit jaar besloot de regering het invoeren van statiegeld voor wegwerpverpakkingen voorlopig over te laten aan de sector zelf. Als dit niet tot positieve resultaten leidt dan voert het kabinet in 2021 zelf het statiegeldsysteem in voor plastic flesjes en blikjes.

De Partij voor de Dieren is er niet van overtuigd dat de sector het probleem uit zichzelf zal oplossen en pleit daarom alsnog voor versnelde invoering van het statiegeldsysteem voor plastic flesjes en blikjes door de regering. Om vanuit Flevoland steun te betuigen voor versnelde invoering dienden de fracties van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid gezamenlijk een motie in voor aansluiting bij de Statiegeldalliantie. De motie werd met grote meerderheid aangenomen; alleen 50PLUS, PVV en SGP stemden tegen.

Gerelateerd nieuws

Provincie wil plantaardige eiwittransitie stimuleren

Lelystad, 26 juni 2018 – Provinciale Staten hebben ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om de plantaardige ei...

Lees verder

Provincie neemt barbaars advies van Van Geel over

Lelystad, 12 juli 2018 – Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het adviesrapport va...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws