Motie vreemd: Aansluiten bij de Statie­geld­al­li­antie


20 juni 2018

Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp:
Aansluiten bij de Statiegeldalliantie
Agendapunt: 10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 20 juni 2018

Constaterende dat:

 • PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval en dit een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Flevoland, maar landelijk en zelfs wereldwijd;
 • Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval;
 • De uitbreiding van de invoering van statiegeld desondanks voor kleine plastic flessen opnieuw met 3 jaar is uitgesteld;
 • op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart, waarin o.a. consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven, burgerinitiatieven en overheden uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren;

Overwegende dat:

 • statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe “de vervuiler betaalt" door ingeleverd afval geen geld te laten kosten, en zwerfafval wel;
 • landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd;
 • meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrandt;
 • via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden;
 • op 27 november 2017 de Statiegeldalliantie is gelanceerd, welke invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft;
 • de provincie Flevoland zich, net als bijna 200 gemeenten en de provincies Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer;

Verzoeken het college:

 • namens de provincie Flevoland steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Peter Pels, Partij van de Arbeid en Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, D66, SP, VVD, CDA, Senioren+Flevoland

Tegen

50PLUS, SGP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer