Partij voor de Dieren komt met Plan Bee voor Flevoland: Gede­pu­teerde Staten, geef de toekomst een kans!


24 april 2021

De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten op ‘Plan Bee’ een integraal onderdeel te maken van het Actieplan Biodiversiteit. De natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk in Nederland. Van de oorspronkelijke dieren en planten in Nederland is inmiddels 85% verdwenen. Dat heeft te maken met het verdwijnen van natuurgebieden en met een achteruitgang van de kwaliteit van de overgebleven gebieden.

Dit grootschalige verlies aan biodiversiteit raakt iedereen: het veroorzaakt fundamentele problemen in de soortenketen, grootschalige droogte en een algeheel verstoord ecosysteem. Flevoland verdient een ambitieus plan om deze problemen aan te pakken!

Jesse Luijendijk, fractievoorzitter, is optimistisch over het plan:

“Wij dachten, als de Provincie het zelf niet doet – dan zullen wij wel het extra werk verzetten om hier een mooi en ambitieus plan van te maken. En we bieden het aan op een presenteerblaadje; ze hoeven alleen nog voor te stemmen – makkelijker kan bijna niet. Ons Plan Bee voor Flevoland benadert de biodiversiteitscrisis vanuit de grondoorzaken en biedt oplossingen om een verdere verslechtering tegen te gaan. Zo willen we maatregelen tegen het gebruik van landbouwgif, pleiten we voor een verbindingsfonds voor de Flevolandse natuur en stellen we dat er veel meer geld nodig is voor dit plan. Wat er trouwens ook gewoon is – de provincie had in 2020 ruim 11 miljoen over. Een deel daarvan kunnen we heel verantwoord besteden aan het versterken van onze leefomgeving.”

De partij vindt dat Gedeputeerde Staten meer moet doen om de crisis te lijf te gaan:

“Ze laten de bijen en alle andere insecten in Flevoland nu gewoon stikken. En dat terwijl al die soorten essentieel zijn voor ons ecosysteem als geheel. Daarom stellen wij een aantal maatregelen waarmee we de provincie weer leefbaar kunnen maken voor alle soorten flora en fauna, ook wijzelf. Het grote gifgebruik in de akkerbouw zorgt voor massale sterfte onder insecten. En er zijn steeds meer wetenschappers die wijzen op het gevaar van landbouwgif voor de mens.” Een van de andere plannen is om natuurinclusief bouwen voortaan de standaard binnen de provincie te maken. Ook pleit de partij voor een fonds, waaruit iedere 5 jaar natuurgebieden met elkaar verbonden kunnen worden. Luijendijk: “we moeten de natuurgebieden die nog over zijn met elkaar verbinden. Dat vergroot de kansen op het voortbestaan van soorten en vergroot de genenpoel.”

Ons Plan Bee bestaat uit een aantal amendementen en moties die toegevoegd worden aan het bestaande Actieplan Biodiversiteit van de Provincie Flevoland:

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws