Motie Biodi­ver­si­teits­pa­ra­graaf


24 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • De biodiversiteitscrisis een van de ernstigste crises is die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt;
  • Deze crisis niet alleen het hele ecosysteem bedreigt, maar ook de toekomst van de mens[1];

Overwegende dat:

  • Dit jaar allesbepalend zal zijn voor de toekomst van de aarde, haar natuur en al haar bewoners[2];
  • De Provincie (Gedeputeerde Staten) een voorbeeldrol en zorgplicht heeft ten opzichte van haar inwoners;
  • De aanpak van de biodiversiteitscrisis niet beperkt zou moeten blijven tot het actieplan Biodiversiteit of de programma‚Äôs binnen natuur, maar een integraal onderdeel zou moeten zijn van alles wat de Provincie doet;
X Dragen het college op (dictum)


Dat ieder voorstel van GS voortaan verplicht een Biodiversiteitsparagraaf bevat; waarin de impact van het voorstel op de biodiversiteit in Flevoland wordt uiteengezet en waarin wordt toegelicht welke maatregelen worden genomen om het voorstel een positieve bijdrage te laten hebben op de biodiversiteit in de provincie;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://news.un.org/en/story/2...
[2] https://news.un.org/en/story/2...


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Verbind en versterk de natuur in Flevoland!

Lees verder

Amendement Bescherm Flevoland tegen landbouwgif

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer