Algemene beschou­wingen: program­ma­be­groting 2022


10 november 2021

Op de basisschool leerde je het al, van uitstel komt afstel. Deze begroting bevat geen daadkrachtige acties die onze provincie redden, maar lege woorden, pappen en nathouden, onderzoeken, pilotprojecten, gesprekstafels, de tijd nemen, ruimte zoeken, de balans tussen ecologie en economie, en de grootste dooddoener van allemaal: het moet vooral haalbaar en betaalbaar blijven.

Wij van de Partij voor de Dieren kunnen het inmiddels dromen. En niemand die het beter samenvat dan Greta Thunberg: “Groene economie. Bla bla bla. CO2-neutraal in 2050. Bla bla bla. Dit is het enige wat we horen van onze zogenaamde leiders en bestuurders. Woorden die mooi klinken maar tot nu toe tot geen enkele vorm van structurele en rigoureuze actie hebben geleid. Onze hoop en ambities verdrinken in hun lege beloften.”

We richten ons op schijnoplossingen en emissieloze vloeren, terwijl Moeder Aarde allang duidelijk is. Het roer moet om. Vorige week was het nog in het nieuws: alle mooie woorden van onze leiders ten spijt, bereikten de broeikasgassen in 2020 een recordniveau, ondanks de pandemie. En wat te denken van het aanhoudende dierenleed en de mishandeling in slachthuizen, de stalbranden, vogelgriep, geruimde eenden en kippen, nertsenfokkers, megastallen, massale jacht in de Oostvaardersplassen… de wereld werd er ook dit jaar niet mooier op als je een dierlijke inwoner van Flevoland was.

Voorzitter. Jaar na jaar na jaar staan we hier weer. We hebben het voorrecht om de begroting van onze provincie gezamenlijk vast te mogen stellen. Maar keer op keer komt mijn partij hier gedesillusioneerd uit. Want: dit draait niet om een langetermijnvisie voor onze provincie. We kijken niet verder dan het jaar lang is, en richten ons op de bevrediging van onze directe behoeften. Hoe moeten we dan ooit onze provincie redden van de klimaatcrisis, die niet over 1 nacht ijs gaat en ook niet door een paar projectjes de deur van Flevoland overslaat en ergens anders aanklopt? Wat ik eigenlijk wil zeggen: wat heb je nou aan geld als de ijskap smelt?!
De klimaatcrisis kan niet alleen door de rijksoverheid opgelost worden, maar vraagt ook om een bijdrage van lokale overheden, zoals provincies, die hier een behoorlijke invloed op kunnen hebben. We hebben een zorgplicht richting onze inwoners, natuur en toekomstige generaties. Dit college wil anderhalf jaar voor de volgende verkiezingen al op hun handen gaan zitten en het geld gaan oppotten zodat een nieuwe coalitie cadeautjes kan gaan uitdelen. Maar voorzitter, dat is veel te laat! In die anderhalf jaar moeten wij alles op alles zetten om de grote uitdagingen van deze tijd op te lossen. Daarom dienen wij de motie ‘Wat heb je aan geld als de ijskap smelt’ in.

Voorzitter, even terug naar die zorgplicht waar ik het eerder over had. Laten we samen nou eens kijken naar de situatie rondom Lelystad Airport. We zijn zoveel jaren verder en iedere maand wordt de kans op opening van het commerciële vliegveld kleiner. Een voorbeeld hiervan is een onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarmee het vliegveld een automatische natuurvergunning wel op zijn vervuilende buik kan schrijven. Wat een verspilling van schaarse ruimte, wat zonde van de vernietigde biodiversiteit. Steek nou eens de hand in eigen boezem, handel zoals het een goede overheid betaamt te handelen en hanteer het voorzorgprincipe en anticipeer als een verantwoordelijk bestuur op het niet uitbreiden. Daarom dienen wij het amendement Reserveer budget Lelystad Airport voor een exitstrategie in.

Uit de Programmabegroting 2021 kwam wat ons betreft één successubsidie; die voor Groene Daken en gevels. Een mooie regeling die de inwoners van Flevoland de kans gaf om hun daken en gevels te vergroenen. De subsidie was zo succesvol dat deze helemaal is opgegaan. Voorzitter: never change a winning team. Deze houden we er dus graag in, zodat nog meer mensen de kans krijgen om hun huizen te vergroenen en zo te helpen aan een groenere, klimaatadaptieve buurt met meer biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit. Daarom dienen wij een amendement in om de regeling Groene Daken te verlengen.

Wat kan je nog meer doen met deze begroting? De Partij voor de Dieren ziet graag dat Flevoland goed voor haar eigen inwoners zorgt. Maar wel voor álle inwoners, dus ook die met een kleine beurs. Zij worden nu uitgesloten van een van de grootste gebeurtenissen van 2022 in de provincie: de Floriade. De provincie heeft 10 miljoen euro bijgedragen aan de Floriade, waarmee het echt een evenement voor heel Flevoland moet worden. De Floriade en de provincie Flevoland hebben beide de doelstelling om mensen te inspireren op het gebied van groene keuzes en voedsel en gezond eten. Een bezoek aan de Floriade kan ervoor zorgen dat mensen anders gaan kijken naar hun leef en eetgewoonten, waardoor mensen groener gaan leven en gezonder gaan eten. Het verstrekken van gratis toegangskaarten kost de Floriade BV c.q. de Provincie weinig tot geen geld, omdat Flevolanders met een laag inkomen anders de Floriade niet zouden bezoeken. Daarnaast is het een leuk uitje, wat in deze tijden een welkome afleiding is. Daarom dienen wij de Motie maak Floriade toegankelijk en de Motie Geef alle Flevolanders een voordelig tarief in.

De geschiedenis zal over ons oordelen of wat wij deden genoeg was, of die twee meter zeespiegelstijging haalbaar en betaalbaar was.
Gedeputeerden en Provinciale Staten, de Partij voor de Dieren vraagt het hier jullie nog maar een keer. Wees dapper. Neem grote, ambitieuze stappen. Word klimaatleider, in plaats van beleidsvolger. Word het beste jongetje van de klas, in plaats van het jongetje dat achterin propjes schiet met zijn hakken in het zand. Kom op voor je inwoners, arm en rijk, jong en oud, mens en dier, plant en boom. Het is tijd voor verandering!

Interessant voor jou

Stemverklaring Laan van Nieuwland en verlengde Westerdreef

Lees verder

Bijdrage interpellatiedebat datacenter Zeewolde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer