Motie Geef alle Flevo­landers een voordelig tarief


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

 • er een gereduceerd tarief bestaat om de Floriade toegankelijker te maken voor Almeerse inwoners;
 • Flevoland 10 miljoen euro heeft bijgedragen aan de Floriade en de Floriade ook echt een evenement voor heel Flevoland moet worden
 • de Floriade en ook de Provincie Flevoland de doelstelling hebben om mensen te inspireren op het gebied van voedsel en gezond eten;
 • het bekend is dat er een relatie bestaat tussen armoede en ongezonde eet en leefgewoonten (https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/armoede-schulden-en-gezondheid/relatie-armoede-en-gezondheid),

Overwegende dat:

 • Elke Flevolander gestimuleerd moet worden de Floriade te bezoeken;
 • In de Provinciale bijdrage van 10 miljoen nog een onbenut deel van 6 ton zit;
 • Een bezoek aan de Floriade ervoor kan zorgen dat mensen anders gaan kijken naar hun eetgewoonten, waardoor mensen gezonder gaan eten;
 • Alle inwoners de mogelijkheid geven de Floriade te bezoeken een positief effect kan hebben op het draagvlak voor de Floriade, onbekend maakt immers onbemind;
 • Het mes aan twee kanten snijdt en op deze manier alle Flevolanders komend jaar een leuk uitje kunnen hebben;

□ Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

 • Te zorgen voor een gereduceerd toegangstarief voor alle Flevolanders buiten Almere, vergelijkbaar met het Almeerse tarief;
 • Als dekking eerst te zoeken naar sponsoring en bijdragen van derden, het eventueel resterende bedrag ten laste te brengen van het nog niet aan de business case gekoppelde bedrag van 6 ton uit de Provinciale bijdrage aan de Floriade;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen