Stem­ver­klaring Laan van Nieuwland en verlengde Wester­dreef


15 september 2021

Voorzitter,

In de commissie hebben wij al uitgebreid gesproken over het nut en de noodzaak enerzijds en de natuur inclusieve aanleg anderzijds.

De Partij voor de Dieren is blij met de toezegging van de gedeputeerde dat, wanneer de staten positief beslist vandaag, deze weg natuur-inclusief zal worden aangelegd.

Echter, graag hadden wij gezien dat dit punt in een breder perspectief was aangeboden waarbij was gekeken naar meerdere mogelijkheden om Lelystad beter te ontsluiten, bij voorkeur zonder asfalt.

De aanleg van deze weg heeft een enorme impact op de natuur, de dieren en de leefomgeving van de mensen die in de aangrenzende woonwijken wonen en daarom moet het ons inziens eerst voldoende helder zijn dat er géén andere opties zijn om tot een betere ontsluiting van Lelystad te komen.

Nu voor ons onvoldoende helder is hoe het totale plaatje zou zijn geweest als we eerst waren gaan kijken naar betere ontsluiting onder andere via het OV, is het voor ons onmogelijk om het nut en de noodzaak van de aanleg van deze weg te beoordelen.

Wij zullen dan ook tegen stemmen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Algemene beschouwingen

Lees verder

Algemene beschouwingen: programmabegroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer