Bijdrage inter­pel­la­tie­debat data­center Zeewolde


8 december 2021

“Ik denk dat u van alles van dit college kunt vinden, maar niet dat de vergunningverlening/het proces rondom Zeewolde leidt tot koppen in kranten vergelijkbaar met die in Noord-Holland.”

Aldus gedeputeerde Appelman 19 mei j.l.

GS wist dat dit onderwerp zeer gevoelig in PS lag en ligt en deed in de communicatie met PS alsof de komst van dit datacenter haar overkomen is. Dat is een compleet ander beeld dan nu uit de Wob-stukken naar voren komt. Daarin heeft GS een hele actieve rol. Lobbyt zij actief. Heeft zelfs u, voorzitter, op 11 december 2020 een brief aan de minister gestuurd om nog extra druk uit te oefenen. Terwijl u, voorzitter, wist hoe gevoelig dit lag in PS. Dat vindt de Partij voor de Dieren onbegrijpelijk.

Sterker nog, wij hebben als PS gezocht naar middelen om deze ontwikkeling nog tegen te houden. Dat zou niet mogelijk zijn volgens de gedeputeerde. Maar voorzitter, de gedeputeerde en GS hebben het tegenovergestelde gedaan, ze hebben alles uit de kast getrokken om iets wat niet, of lastig, mogelijk was toch mogelijk te maken, via die uitgebreide lobby en het mogelijk maken van een eigen energieaansluiting. Zonder die actieve rol van GS was de wens van PS om deze ontwikkeling tegen te houden wellicht wel bereikt.

Wat doet dit met onze duurzaamheidsdoelstellingen en ambities? Dit verdubbelt bijna het hele energieverbruik van heel Flevoland. Hierdoor moeten we bijvoorbeeld het aantal windmolens meer dan verdubbelen. Waar ziet GS dit voor zich? Wat doet dit met het draagvlak voor de hoognodige energietransitie? Hoe kan dit daar zelfs een bijdrage aan leveren, zoals GS en u in uw brief aan de minister hebben aangegeven?

U had het in de brief ook over ecosystemen. GS heeft toch een totaal ander beeld van ecosystemen dan de Partij voor de Dieren. Maar een landschap vol enorme blokkendozen, die per stuk meer energie verbruiken dan de stad Amsterdam, is niet het beeld dat wij van ecosystemen willen.

Ook de rol van de MRA, waar wij altijd al kritisch op zijn, is op zijn minst dubieus. Zonder enig democratisch mandaat blijkt ook hier al heel veel gekonkeld te worden in de achterkamertjes.

De Partij voor de Dieren kon de impact van de ontwikkeling van dit mega-mega-mega-datacenter van te voren moeilijk inschatten, daarom vonden wij het belangrijk om daar aan de voorkant goed over te kunnen spreken. Dat kon niet volgens GS. Er was geen beleid, we konden het niet tegenhouden en we zouden naar de toekomst toe wel iets gaan ontwikkelen, wat ook nog eens jaren zou gaan duren. Nu blijkt dat GS zelf geen jaren nodig had om de polonaise achter dit datacentrum te lopen.

Voorzitter, DIT KAN DUS ECHT NIET.

Nu de omvang van deze ontwikkeling steeds meer duidelijk wordt en de voor- en vooral de nadelen steeds duidelijker worden, is de Partij voor de Dieren nog meer gesterkt in het feit dat we dit niet zouden moeten willen als provincie Flevoland. En wij willen dat wij, PS en GS, hier alsnog duidelijk tegen uitspreken en dit op alle mogelijke wijzen nog proberen tegen te houden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Algemene beschouwingen: programmabegroting 2022

Lees verder

Perspectiefnota 2023-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer