Provincie neemt barbaars advies van Van Geel over


Provin­ciale Staten besluit dier­on­vrien­de­lijke advies van Van Geel over te nemen als beleids­kader

12 juli 2018

Lelystad, 12 juli 2018 – Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het adviesrapport van Commissie Van Geel vast te stellen als beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Als gevolg zullen waarschijnlijk dit jaar nog ruim duizend gezonde dieren worden gedood. Alleen de Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen dit barbaarse plan.

De provincie kiest met het nieuwe beleidskader voor een natuurgebied waar jagersbelangen, toerisme en recreatie voorop staan, ten koste van dierenwelzijn en natuur. Naast de ruim duizend edelherten en pasgeboren jongen die het veld moeten ruimen wordt het grazige gebied met 800 hectare ingeperkt en wordt de dieren toegang ontzegd tot de randen van het kerngebied. Na de ‘reset’ tot 1100 dieren in 2018 mogen er niet meer dan 1500 dieren in het gebied leven, wat elk jaar opnieuw zal leiden tot afschot van gezonde dieren en hun jongen. Opnieuw worden economische belangen en jagersbelangen voorop gesteld ten koste van dierenwelzijn.

Tijdens de Statenvergadering stelde de fractie van de Partij voor de Dieren door middel van een motie nogmaals de meest diervriendelijke oplossing voor: het creëren van een verbinding met omliggende natuurgebieden. Wederom werd dit voorstel verworpen door de meerderheid. Daarnaast vroeg de Partij voor de Dieren middels een amendement om beschuttingsplekken en schuilmogelijkheden voor de grote grazers. Met een ander amendement probeerde de fractie te voorkomen dat gezonde dieren de kogel krijgen. Beide amendementen werden verworpen, waarmee de meerderheid van de partijen opnieuw bevestigt dat er nog een lange weg te gaan is wat betreft dierenwelzijn in Flevoland.

Naast grote ethische bezwaren heeft de Partij voor de Dieren na onafhankelijk juridisch advies eerder vraagtekens gezet bij de juridische haalbaarheid van het overnemen van het advies als beleidskader. Gedeputeerde Staten en een meerderheid van Provinciale Staten zien blijkbaar desondanks geen reden om het voorstel opnieuw te evalueren. Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren: “Dieren zijn het slachtoffer geworden van onverantwoorde politici. In plaats van te kiezen voor de meest diervriendelijke oplossing: beschutting, en het vergroten van het gebied, heeft een meerderheid gekozen voor het openen van de jacht op de grote grazers en hun pasgeboren jongen. Een wreed en barbaars plan dat naar alle waarschijnlijkheid geen stand zal houden indien deze voor de rechter komt. Ook kiezers kunnen in opstand komen tegen dit onverantwoorde beleid door volgend jaar te stemmen op partijen die voor verbinding en tegen de jacht zijn.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Flevoland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Lelystad, 26 juni 2018 – Provinciale Staten hebben naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren en de Partij va...

Lees verder

WOB-verzoek over afschot gezonde dieren in Oostvaardersplassen

Lelystad, 10 september 2018 – Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren Flevoland heeft een WOB-verzoek...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws