Verbind de Oost­vaar­ders­plassen


11 juli 2018

Motie nr.: 1
Onderwerp: Verbind de Oostvaardersplassen
Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen
Nummer Statenvoorstel: 2236780

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juli 2018

Constaterende dat:

  • de natuur in Nederland sterk onder druk staat;
  • het Oostvaardersplassengebied voor de grote grazers een afgesloten gebied is;
  • een robuuste verbindingszone essentieel is voor het functioneren van een ecologisch netwerk;
  • het ICMO 1 en 2 advies al hebben gepleit voor het zo snel mogelijk realiseren van de robuuste verbindingszone van de Oostvaardersplassen;
  • een verbindingszone dieren uit de Oostvaardersplassen meer beschutting, natuurlijk voedsel en schuilplekken kan bieden; en dit ten goede komt aan de natuurlijke behoefte van dieren om te kunnen migreren;

Overwegende dat:

  • de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC) adviseert de mogelijkheid voor ontsluiting van de Oostvaardersplassen open te houden, zodat bij zich wijzigende omstandigheden de discussie hierover opnieuw kan worden gevoerd;
  • tientallen vooraanstaande dierenwelzijns en natuurbeschermingsorganisaties de provincie gevraagd hebben om deze verbindingszone te realiseren;
  • onderzoek laat zien dat de realisatie van een verbindingszone als het Oostvaarderswold werkgelegenheid aan 6.000 tot 10.000 mensen kan bieden;

Dragen het college op:

  • met het Rijk in overleg te treden om te komen tot de realisatie van een verbinding van de Oostvaardersplassen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, SP

Tegen

CU, 50PLUS, VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer