Geen afschot van gezonde dieren in de Oost­vaar­ders­plassen (amen­dement)


8 februari 2017

Amendement nr.: B
Onderwerp: Geen afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Oostvaardersplassen: e-petities en Initiatiefvoorstel ‘Faunabeheer Oostvaardersplassen’
Nummer Statenvoorstel: 2024254

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 8 februari 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen:

1.I. g) In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Het doden van dieren in het wild is een uiterst middel dat alleen acceptabel is wanneer het dier onnodig en ondraaglijk lijdt of omdat het dier gevaarlijk is of bedreigend is voor de volksgezondheid en openbare veiligheid en doden de enige effectieve weg is. Afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen wordt niet toegestaan

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, S66, PvdA, CU, SGP, 50PLUS, Senioren+Flevoland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer