Beschutting voor de grote grazers (amen­dement)


11 juli 2018

Amendement nr.: A
Onderwerp: Beschutting voor de grote grazers
Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen
Nummer Statenvoorstel: 2236780

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juli 2018

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

'De grote grazers beschuttingsplekken, schuilmogelijkheden en rustplaatsen te bieden in de omliggende bosrandgebieden rondom de Oostvaardersplassen, zoals het Oostvaardersbos, het Kotterbos en het Hollands Hout.'

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland, PvdA, CU, D66, SP, 50PLUS

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer