Perspec­tiefnota 2022-2025: dit moét beter, provincie Flevoland!


26 mei 2021

Vandaag behandelen we in de Provinciale Staten: de Perspectiefnota 2022-2025. Hiermee zetten we de koers uit voor een beter Flevoland de komende jaren.

De Partij voor de Dieren vecht voor álle inwoners van Flevoland, mens en dier. Voor iedereen die afhankelijk is van het openbaar vervoer, voor iedereen die wil dat zijn/haar kinderen gezond kunnen opgroeien met schone lucht, helder water en ten midden van een groene, diervriendelijke omgeving.

De crises op het gebied van stikstof, klimaat, bossen, biodiversiteit en energietransitie worden met de dag complexer en duurder. Deze amibitieloze Nota schiet voor de Partij voor de Dieren ernstig tekort in duurzame oplossingen voor deze vraagstukken.

Daarnaast wordt er extra geld uitgetrokken voor de herinrichting van het Provinciehuis. Dit is niet nodig en niet verstandig in tijden van crisis. Daarom dienden wij een motie in om het budget hiervoor drastisch terug te schroeven en een klein deel daarvan te gebruiken om de toegangspoortjes uit het Provinciehuis weg te halen. Deze staan de transparantie en openheid van de Provincie letterlijk in de weg.

Groei, geld en gulzigheid vormen de rode draad in deze plannen. De provincie Flevoland kan dit écht beter. Om de nota toch nog twee groen lichtpuntjes te geven, dienen wij een bijzondere motie en een amendement in. Met de motie volgen wij in de traditie van 1940 lokale overheden in 34 landen. Het amendement gaat over de prioritering van de verbetering van het OV boven extra asfalt.


Lees onze hele bijdrage.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws