Motie Meer trans­pa­rantie en openheid, geen toegangs­poortjes!


26 mei 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 mei 2021

Constaterende dat:

 • In de Perspectievennota een budget is vastgesteld voor de herinrichting van de bestuursvleugel in het Provinciehuis ;
 • Het streven naar een nieuwe bestuurscultuur de aandacht heeft in GS en PS;
 • GS en PS de wens kenbaar hebben gemaakt voor meer transparantie en openheid;
 • De Provincie en het Provinciehuis een voorbeeldfunctie en symbolische waarde hebben voor alle inwoners van Flevoland;

Overwegende dat:

 • In deze tijd van grote crisissen het niet verstandig is om extra geld uit te geven aan de herinrichting van een Provinciehuis;
 • Dat extra geld hieraan uitgeven ook een verkeerd signaal naar de inwoners zou zijn;
 • Transparantie en openheid terugkomen in veel aspecten van de bestuurscultuur, zowel in de bestuurlijke processen, als in meer symbolische aspecten – zoals de toegang tot het Provinciehuis;
 • De huidige toegangspoortjes bij de ingang niet meer van deze tijd zijn en de transparantie en openheid van de Provincie letterlijk in de weg staan;
X Verzoeken het college (dictum)
  • De herinrichting van het Provinciehuis sober en in principe binnen bestaand budget uit te voeren;
  • Om als onderdeel van de herinrichting de toegangspoortjes bij de ingang in het Provinciehuis weg te halen;
  en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen