Succes in de Provin­ciale Staten!


27 mei 2021

Hoera, een succesvolle Provinciale Staten-vergadering gister!

  • Een toezegging van de gedeputeerde dat er wordt gekeken hoe er meer 'zon op dak' kan worden betrokken in het nieuwe Statenvoorstel.
  • Ons amendement ‘Beter OV tussen Flevoland-Hilversum/Utrecht!’ is aangenomen. Dat betekent dat de gedeputeerde meer aandacht moet besteden aan het verbeteren van de OV-verbinding tussen Flevoland en Hilversum/Utrecht.
  • Ook onze motie ‘Transparantie betekent geen toegangspoortjes’ werd aangenomen! Hierdoor moet Gedeputeerde Staten sober omgaan met de verbouwing van de bestuursvleugel van het Provinciehuis (hier extra geld voor uittrekken in deze tijd is voor ons niet goed te praten). Onderdeel van die verbouwing wordt nu om de toegangspoortjes weg te laten halen. Die staan een transparante en open bestuurscultuur nu letterlijk in de weg.

Tot onze grote spijt werd onze motie om de Provincie Flevoland de klimaatnoodtoestand uit te laten roepen niet aangenomen. Veel partijen in de Staten erkennen de ernst en urgentie van de klimaatcrisis (nog) niet. Wij zullen hen daarop blijven wijzen tot zij ook overstag gaan.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws