Amen­dement A27; geen asfalt, maar OV!


26 mei 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 mei 2021

Constaterende dat:

  • Onder 6.3-III van de Perspectiefnota 2022-2025 (‘Capaciteitsuitbreiding A27 knooppunt Eemnes-Almere Haven’) een bijdrage van 3-4 miljoen euro is geschat voor de capaciteitsuitbreiding van dit knooppunt;
  • Er nog altijd geen goede treinverbinding is tussen Flevoland en Utrecht;

Overwegende dat:

  • Het in deze tijd niet uit te leggen is dat er wordt geïnvesteerd in extra asfalt om de genoemde knelpunten aan te pakken, zeker ook in verhouding met hetgeen wordt genoemd in punt 6.3.V (CO2-reductie in verhouding tot asfalt en betonmengsels);
  • Er tal van andere oplossingen denkbaar zijn om deze knelpunten op te lossen, zonder daarbij direct naar de uitbreiding van asfalt en stimulering van autogebruik te grijpen;
  • De bijdrage voor extra asfalt beter geïnvesteerd kan worden in een uitbreiding/verbetering van het spoor;

X Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

3. Met dien verstande dat voordat wordt overgegaan tot een mogelijke investering in capaciteitsuitbreiding van de A27 knooppunt Eemnes - Almere Haven via asfalt, eerst de OV verbinding, bij voorkeur per spoor, wordt verbeterd tussen Flevoland en Hilversum/Utrecht.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Verantwoording herkomst groene stroom

Lees verder

Motie Meer transparantie en openheid, geen toegangspoortjes!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer