Bossen­stra­tegie provincie Flevoland moet flink ambi­ti­euzer


31 maart 2021

Vandaag stemmen we in de provincie Flevoland over de Bossenstrategie. Boerenlobbyclub LTO is erin geslaagd een belangrijke wijziging toe te voegen aan de Flevolandse Bossenstrategie: bomen binnen de bebouwde kom tellen opeens ook mee als ‘bos’.

Deze wijziging betekent feitelijk een flinke verlaging van een al zeer magere ambitie. De provincie legt zichzelf een inspanningsverplichting op en lijkt daarmee alle verwachtingen alvast zo laag mogelijk te willen leggen. Dat moét en kan beter. Daarom dienen wij vandaag 3 amendementen en 1 motie in:

Houd de website en onze social media in de gaten voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws