Amen­dement Ambitie bossen­stra­tegie verhogen


29 maart 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 31-03-2021

Wijzigen ontwerpbesluit

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

1.b. De kwantitatieve ambitie van 1700 ha bosuitbreiding in 2050 waarvan 1200 in 2030, uitgewerkt in de prioriteringsladder.

X te vervangen door

1.b. De kwantitatieve ambitie van 1700 ha bosuitbreiding in 2030, uitgewerkt in de prioriteringsladder.

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Toelichting:

De gezamenlijke landelijke ambitie is: in 2030 minimaal 10% meer bos ten opzichte van 2020. Vertaald naar Flevoland is dat 1700 hectare in 2030. Nog verder voor ons uitschuiven is onverantwoord en onverstandig.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Volg de uitspraak van de RCC over de LelystadAirport-krant op!

Lees verder

Amendement Bomen binnen de bebouwde kom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer