Motie Voorkomen dat gemeenten en andere partijen blijven kappen


29 maart 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 31-03-2021

Constaterende dat:

  • Er een grote opgave voor Flevoland ligt op het gebied van de aanplant van nieuwe bomen en bossen;
  • Er momenteel door gemeenten en andere partijen op grote schaal bomen en soms zelfs (beschermde) bosgebieden gekapt worden of op de planning staan om gekapt te worden (zoals Pampushout in Almere)

Van mening dat:

  • Er veel tijd, energie en geld gestopt wordt in onze bossenstrategie en bijbehorende ambities, waardoor het blijven doorkappen van gemeenten en andere partijen, dweilen met de kraan open is
  • Het gezien onze provinciale ambities en de grote opgave waar wij voor staan, niet wenselijk is als gemeenten en andere partijen blijven doorgaan met grootschalige kap van bomen, lanen en bosgebieden

□ Verzoeken het college / X Dragen het college op / □ Spreken uit

Om bij de uitvoering van de Bossenstrategie uit te werken hoe actief voorkomen kan worden dat gemeenten (en andere partijen) op grote schaal bomen en zelfs bosgebieden, blijven kappen.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen