Nieuwe onaf­han­ke­lijke review beleid Oost­vaar­ders­plassen voorlopig nog niet in zicht


26 maart 2021

Deze week riepen wij alle partijen in de Provinciale Staten op tot een nieuwe onafhankelijke review van het beleid rondom de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Overigens geen idee van ons: een periodieke onafhankelijke review was een van de adviezen van de commissie Van Geel en onderdeel van de overdrachtsovereenkomst tussen het Rijk en de provincie.

Er waren veel betrokken insprekers en samen met de andere indieners zochten we naar een structurele oplossing voor deze prachtige dieren. En alhoewel we verschillend denken over de juiste oplossing, streven we wel een gezamenlijk doel na.

Helaas leek een meerderheid hier nog niet in mee te gaan, volgens de meeste partijen is een onafhankelijke review te vroeg. Er komt eerst een aanvullende beeldvormende sessie met Staatbosbeheer en deskundigen.

Dat betekent dat er dus nog honderden dieren gedood worden voor we eens gaan evalueren of dit beleid wel juist is. De Gedeputeerde Staten (GS) schuift alle verantwoordelijkheid af op Staatsbosbeheer, die nota bene het beleid dat is vastgesteld door GS uitvoert. GS is verantwoordelijk voor het beleid én de uitvoering!

Een teleurstellende middag voor ons, maar vooral voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Wij blijven ons onvermoeibaar voor hen inzetten. Wordt vervolgd.

Lees hier het bericht op Omroep Flevoland naar aanleiding van de vergadering.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws